Genealogie van familie Aukes Thomas

Geplaatst op 16-10-14

Stamreeks

van

Thomas Aukes

(1848-1893)

Vervener en steenfabrikant te Erica

 

 

1e generatie.

Albert Hendriksz, woonde van 1705 tot 1717 te Woudsend, daarna te Boornzwaag als meester scheepstimmerman, overl. Boornzwaag op woensdag 08-04-1722, trouwde met Marijcke Sasckens, geb. te Woudsend ca. 1677, dochter van Sascker Auckes en van Saeck Ages.

Uit dit huwelijk:

 1. Saeck Abertsdr , ged. Woudsend, niet zeker
 2. Aaltje Albertsdr, ged. Boornzwaag, ged. r.k. te St. Nicolaasga 12-06-1717
 3. Auke Albertsz, ged. St. Nicolaasga 11-01-1722, volgt 2e generatie.

 

 

2e  generatie.

Auke Albertsz, geb. Boornzwaag, ged. r.k. St.Nicolaasga 11-01-1722, wonende te Lemmer en vanaf 1748 in Woudsend als meester mast- en blokmaker, overl. Woudsend op zaterdag 12-04-1783, trouwde te Lemmer r.k. op zondag 05-05-1748 met Wobbigje Jans, geb. Follega, ged. r.k. Lemmer op maandag 17-02-1727, dochter van Jan Lubbers en van Jacobje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert Aukes, geb. Woudsend ca. 1750, volgt 3e generatie.
 2. Jan Aucke, geb. Woudsend ca. 1752
 3. Marijke Aukes, geb. Woudsend ca. 1753

 Aukes 1   3e generatie.

Albert Aukes, geb. Woudsend ca. 1750, wonende te Woudsend als meester mast- en blokmaker en r.k. kerkvoogd , overl. te Woudsend op zondag 13-05-1832, trouwde te Wymbritseradeel en r.k. te Woudsend op 18-02-1783 met Ybeltje Sjoerds, geb. te Ypecolsga in 1761, overl. te Woudsend op woensdag 06-09-1826, dochter van Sjoerd Gosses en van Trijntje Sikkes.

Uit dit huwelijk:

 1. Auke Aukes, ged. r.k. te Woudsend 23-01-1784
 2. Sjoerd Aukes, ged. r.k. te Woudsend 29-01-1786
 3. Gosse Aukes, ged. r.k. te Woudsend 14-10-1787
 4. Wobbigje Aukes, ged. r.k. Woudsend 26-07-1789
 5. Wobbigje Aukes, ged. r.k. te Woudsend 24-01-1791
 6. Trijntje Aukes, ged. r.k. te Woudsend 01-03-1793
 7. Marijke Aukes, ged. r.k. te Woudsend 06-03-1795
 8. Hendrik Aukes, ged. r.k. te Woudsend 11-02-1797
 9. Albert Aukes, ged. r.k. te Woudsend 15-04-1799
 10. Jan Albert, ged. r.k. te Woudsend 22-04-1801, volgt 4e generatie.

 

4e generatie.

Jan Albert Aukes, ged. r.k. te Woudsend op woensdag 22-04-1801, meester mast- en blokmaker, overl. te Woudsend op vrijdag 25-05-1855, trouwde te Wonseradeel, r.k. te Makkum op 25-12-1838 met Houkje Thomas Overmeer, geb. te Makkum

12-10-1814, overl. ’s-Hertogenbosch op vrijdag 26-05-1871, oud 56 jaar, dr. van Thomas Wiebes Overmeer en van Trijntje Teades Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert Jans Aukes, geb. te Woudsend 01-11-1839
 2. Isabella Jans Aukes, geb. te Woudsend 27-02-1841
 3. Cathamaria Maria Aukes, geb. te Woudsend 07-09-1842
 4. Alida Jans Aukes, geb. te Woudsend 07-05-1844
 5. Hendrikus Augustinus Aukes, geb. te Woudsend 30-01-1846
 6. Thomas Aukes, geb. te Woudsend 12-04-1848, volgt 5e generatie.
 7. Sjoerd Aukes, geb. te Woudsend 19-05-1850
 8. Johannes Jans Aukes, geb. te Woudsend 22-01-1852
 9. Maria Jans Aukes, geb. te Woudsend 25-04-1854

 Aukes 2

 5e generatie.

Thomas Aukes, geb. te Woudsend op woensdag 12-04-1848, vervener en steenfabrikant te Erica, overl. te Erica op zondag 09-04-1893, oud 44 jaar, begr. Erica 12-04-1893, trouwde te Bolsward 09-07-1878 met Minke Jorna, geb. te Wymbritseradeel op maandag 12-04-1847, overl. te Erica op vrijdag 03-09-1915, oud 68 jaar, begr. te Erica 07-09-1915, dr. van Lieuwe Klazes Hoekstra en van Reino Johannes van der Meulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hillegonda Isabella (Houkje) Aukes, geb. te Erica 21-07-1879
 2. Theodorus Ludovicus Aukes, geb. Erica 03-01-1881, overl. te Erica

05-09-1899, oud 18 jaar en 8 maanden.

 1. Johannes Ysbrand Aukes, geb. te Erica 08-12-1883
 2. Albertus Aukes, geb. Erica 21-05-1885
 3. Hendrik Aukes, geb. te Erica 21-11-1886
 4. Lodewijk Aukes, geb. te Erica 08-10-1888, overl. Erica 24-12-1890, oud 2 jaar en 2 maanden.

 Aukes 3Thomas Aukes was veenbaas bij de vervener Van Blarcum, die grote complexen veen bij Erica had gekocht. Van Blarcum was niet allen vervener, maar ook burgermeester in Ankeveen. Hij bleef in Ankeveen wonen en liet de leiding in zijn veenderij over aan zijn  veenbaas Aukes. Met geld van Van Blarcum exploiteerde de Ericase vervener Thomas Aukes, vanaf 1875, een steenbakkerij.  De fabriek was gelegen tussen de Havenstraat en de Kerkweg. Het betrok het leem uit een nabij gelegen leemgroeve, welke was gelegen ten oosten van de Kerkweg. Op zijn verzoek en dat van G.Otten te Twist (Dld) veilde notaris S.J.Oosting op 20 augustus 1884 hun in werking zijnde steenbakkerij te Erica.

  Aukes was ook enige jaren kerkmeester bij de Rk. kerk te Erica.

 Aukes 4

 

 Bron:Gem.Archief Emmen, Drenlias, Genlias
Alle Friezen en Rond de Runde van Wim Visscher
Bidprentje:Collectie Gerard H.J.Kolker
 
“Historische Kring Erica”
Samengested door.:Gerard H.J.Kolker
21-11-2012