Genealogie van familie Schuurman Derk

Geplaatst op 30-09-16

Stamreeks

van

Derk Schuurman

(1883-1935)

Houthandelaar, aannemer en kunstmesthandelaar

te Erica

derk-schuurman

 

1e generatie.

Hermen Arents Schuurman, geb. ca. 1770, overl. Nieuwleusen 27-10-1840, trouwde met Geertjen Jans, geb. 1770.

Uit dit huwelijk: 2 kinderen bekend.

1. Arent Herms Schuurman, geb. te Nieuwleusen 03-03-1794, volgt 2e generatie.

2. Hendrik Herms Schuurman, geb. te Nieuwleusen 23-03-1809

 

2e generatie.

Arent Herms Schuurman, geb. Nieuwleusen 03-03-1794, overl. te Avereest  24-09-1820, oud 26 jaar, trouwde te Zwollerkerspel 29-01-1816 met Aaltje Derks, geb.17-06-1796, boerin, overl. te Avereest15-02-1876, oud 79 jaar dr. van Derk Derks en van Geertjen Claas.Aaltje woonde op het landgoed Rollecate bij Nieuwleusen.Zij hertrouwde te Nieuwleusen op 04-12-1821 met Frederik Boterman, beroep: kalkbrander/veenbaas. In dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.

Uit 1e huwelijk:

1. Geertje, geb. Zwollerkerspel 24-08-1816 (aangifte datum)

2. Derk, geb. Nieuwleusen 30-01-1819 (1818 ?), volgt 3e generatie.

3e generatie.

Derk Schuurman, geb. Nieuwleusen 30-01-1819 (1818?), beurtschipper, overl. Emmen 03-04-1904, oud 85 jaar, trouwde te Avereest19-01-1843 met Jantje ten Have, geb. Avereest 1823, overl. 28-12-1878, dr. van Jannes ten Have en van Albertje Remmelts Thijs.

Uit dit huwelijk:

1. Arend, geb. Avereest 10-11-1843

2. Alberdina, geb. Avereest 24-03-1845, overl. Avereest 12-05-1852, oud 7 jaar.

3. Johannes, geb. Avereest 06-05-1847, volgt 4e generatie

4. Aaltje, geb. Avereest 29-12-1849

5. Jantje, geb. Avereest 23-11-1851

6. Alberdina, geb. Avereest 02-02-1854

7. Frederik, geb. Avereest 18-03-1857, overl. Avereest 18-03-1857, oud 9 weken

8. Frederik, geb. Avereest 12-04-1858, overl. Avereest 28-06-1885, oud 27 jaar

9. Levenloos kind, geb. Avereest 24-04-1861

10. Johanna, geb. Avereest, overl. 07-11-1863

11. Johanna Frederika, geb. Avereest 29-07-1867 overl. Emmen  juni 1949

12. Dirkje, geb. Avereest 29-07-1867, overl. Vlagtwedde  juni 1942

 

Derk vestigde zich met enkele van zijn kinderen te Erica bij de brug. Hij kocht een stuk veen ten zuidoosten van de brug met daarop een veenkeet. Of het gezin Schuurman in deze keet heeft gewoond is niet duidelijk. Derk bezat een trekschuit van 16 ton, een z.g.n. snikke. Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Emmen woonde het gezin aan boord van het beurtschip. Spoedig na vestiging op Erica heeft hij de boot verkocht. Het gezin Schuurman werd op 27 maart 1880 ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Emmen, deel 7, blz. 96. Op 10 juli 1882 vertrok Derk met zijn zoon terug naar Avereest. Zijn beide dochters Johanna Fredrika en Derkje bleven achter, maar werden opgenomen in het gezin van hun zus, Alberdina, gehuwd met Jacob Visser wonende te Nieuw Amsterdam, (zie bevolkingsregister deel 6, blz.25). Wanneer Derk terug gekomen is naar Erica is niet bekend. Samen met zijn zoon Johannes bouwde hij een winkelpand ten z.o. van de brug.

huis-van-derk-schuurman

 

4e generatie.

Johannes Schuurman, geb. te Avereest 06-05-1847, vervener, winkelier, overl. te Emmen 10-10-1919, trouwde te Avereest 05-03-1880 met Jantje Visscher, geb. te Avereest 00-00-1854, overl. te Emmen 01-09-1931, dr. van Hendrik Visscher en van Sjoukje Jans Krikke.

Uit dit huwelijk:

1.     Sjoukje, geb. te Nw. Amsterdam 11-03-1881

2.     Derk, geb. te Erica 12-10-1883, volgt 5e generatie.

3.     Jantje, geb. te Erica 06-10-1887.

Johannes vestigde zich samen met zijn vader in 1880 te Erica. Hij was een kleine vervener en dat zou hij ook blijven. Hij verdiende zijn brood hoofdzakelijk met zijn winkel en zijn houthandel. Doordat de bebouwing langs het kanaal vanaf de Dordschebrug in Klazienaveen richting Zwartemeer was toegenomen en door toename van de vervening, nam de vraag naar hout sterk toen. Om hun concurrentiepositie te versterken ging houthandel Jan Thijmens Meester met zijn zwager, houthandelaar Johannes Schuurman te Erica, samen werken. In April 1906 richtten zij een vennootschap op onder firma “Schuurman & Meester”.Deze firma bouwde bij de Dordschebrug een tweede houtstek op en in het zelfde jaar richtte de firma een filiaal op te Zwartemeer.   

In 1896 kocht hij de molen te Erica, die daar al vanaf 1877 stond.

5e generatie.

Derk Schuurman, geb. Erica 12-10-1883, handelaar, aannemer, overl. te Emmen 17-05-1935, begr. te Erica, trouwde te Coevorden  02-11-1911 met Gerritdina Scholten, geb. te Coevorden 17-03-1889, overl. te Emmen 26-01-1921, begr. te Erica, dr. van Gerrit Scholten en van Truida Henderika Berends.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Jantiena, geb. Emmen 02-05-1914

2.      Gerrit Johannes, geb. Emmen 1920, overl. te Emmen 05-09-1922, oud 2 jaar.

Derk kocht van zijn neef Jan Visscher een huisperceel naast de woning van Schuurman  waarop enkele loodsen stonden. Deze loodsen waren door Visscher gebruikt voor zijn handel in kunstmest en landbouwwerktuigen. Door tevens de klantenkring van Visscher over te nemen kon Derk zijn zaken aanzienlijk uitbreiden. Derk liet de loodsen afbreken en bouwde daar zijn villawoning. Met zijn zwager Antonie Veldkamp handelde hij ook in stro, mest en aardappelen.Samen met Antonie Veldkamp en molenaar B.Popping richtte hij in de 1e Wereld oorlog een electriciteitscentrale op en bouwde die in een schuur achter de villa. De centrale leverde haar stroom vooral aan de bewoners van de Hoogeveense Vaart. Om elf uur ’s avonds stopte de stroomlevering, een kwartier vóór de afschakeling werd de spanning een fractie van een seconde van het net genomen. De mensen wisten dan, dat men de petroleumlamp of een kaars moest aansteken óf naar bed moest gaan.Derk had een eigen spaarbankje opgericht maar die was geen lang leven beschoren: op 20 april 1925 werd het faillissement uitgesproken, de curator was mr. A.Jonker uit Emmen.In 1926 werd Derk bedrijfsleider in de turfstooiselfabriek van zijn zwager Antonie Veldkamp, hij had trouwens ook in de investeringen bij gedragen.Derk bezat reeds een auto: nummer D1426 en deze was hem op 14 mei 1920 verleend. Op 2 april 1936 werd het nummer overgeschreven naar zijn dochter, Johanna Jantiena Schuurman.

erica-bij-de-brug

Bron:Drenlias, Genlias, gem.Archief Emmen                                                                   “ Historische Kring Erica”
stamboom-boden.com                                                                                                           Door:Gerard H.J.Kolker