Genealogie van familie Mazenier Jan Hendrik

Geplaatst op 04-11-15

 Stamreeks

van

Jan Hendrik Mazenier

(1837-1903)

Een van de eerste bewoners van Erica

 

1e generatie.

Peeter Masener, geb. ca. 1450. Hij had een relatie met Maroie Pouwels dit de Vroede.

Uit deze relatie:

 1.   Jean de Masener, geb. ca. 1475, volgt 2e generatie

 

2e generatie.

Jean de Masener, geb. ca. 1475, trouwde (1) met Martina Vorsthuys, dr. van Guillaume Vorsthuys en N.N., trouwde (2) met Barbe Colins, geb. ca. 1505, dr. van Inglebert Colins en van Claire de Wargny.

Uit 1e huwelijk:

 1. Jan de Masener, geb. 1505, volgt 3e generatie

Uit 2e huwelijk:

 1. Gerard de Maseneer, geb. ?
 2. Joes de Maseneer, geb. ?
 3. Piettre de Masener, geb. ?

 

3e generatie.

Jan de Masener, geb. 1505, baljuw en sergeant Kestergewoud, trouwde met Barbara Clement, dr. van Denis Clement en Magdeleine Semal.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Masener, geb. 1540, volgt 4e generatie Baljuw was de benaming voor de ambtenaar die tijdens het ancien régime (Frans voor oud bestuur) de vorst vertegenwoordigde in landelijke gebieden en in sommige gevallen in steden. Zijn ontstaan zou teruggaan op de 12e eeuwse koning Filips II die hen voor het eerst aanstelde. De benaming werd hoofdzakelijk in Noord Frankrijk, Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland gebruikt.

 

4e generatie.

Jan de Masener, geb. 1540,  overl. ca. 1590,oud 50 jaar, trouwde ca. 1573 met Anne Pieretz, wed. van Engelbert van der Steene,overl. 09-12-1630, dr. van Anthoine Pieretz en van Anna Amelrijckx.

Uit dit huwelijk:

 1. Charles de Masener, geb. rond 1578, volgt 5e generatie
 2. Philippes de Masener, geb. ca. 1576
 3. Nicolas de Masener, geb. ca. 1578
 4. Jean de Masener, overl. 1640
 5. Elisabeth de Masener, geb. ca.1580

 

5e generatie.

Charles de Masener, geb. ca. 1578, overl. Herfelingen 27-08-1639, trouwde ca. 1603 met Ghislaine Jacobs, geb. Herfelingen ca. 1583, overl. Herfelingen na 1646.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen de Masener, geb. ca. 1604, volgt 6e generatie
 2. Philippe de Masener, geb. ca. 1605
 3. Jean de Masener, geb. ca. 1607
 4. Anna Maria de Masener, geb. ca. 1608Mazenier 2
 5. Maria de Masener, geb. ca. 1610

 Mazenier 1

  

                    Samen met Oetingen en Kester vormde Herfelingen eertijds het Kestergewoud. Het Kertergewoud werd bestuurd door een meier, die de heer vertegenwoordigde, en een Schepenbank waarin onder meer de burgemeester van Oetingen, Kester en Herfelingen zetelden. Uit historische documenten blijkt dat deze drie gemeenten zowel bestuurlijk als   kerkelijk nauw met elkaar verbonden waren. Het Kestergewoud behoorde op zijn beurt tot hetbaljuwschap Edingen, dat sedert het begin van de 12de eeuw onder het graafschap Henegouwen ressorteerde.

 

6e generatie.

Adriaen de Masener, ged. ca. 1604, trouwde ca. 1625 met Barbara van de Velde.

Uit dit huwelijk:

 1. Charles de Maseneer, geb. ca. 1626
 2. Joos de Maseneer, geb. 1628
 3. Hieronymus (Jeroen) de Maseneer, geb.ca. 1630, volgt 7e generatie
 4. Ghislaine de Maseener, geb. 1632
 5. Anneke de Maseener, geb. 1634

7e generatie.

Hieronymus (Jeroen) de Maseneer, geb. ca. 1630, officier v. d. Baljuw van Edingen, overl. ca. 1687, trouwde (1)  1669 met Anna de Knop, trouwde (2) ca. 1679 met Martina de Saeger, overl. na 1697.

Uit 1e huwelijk:

 1. Maria de Maseneer, geb. Herfelingen ca. 1655
 2. Anna de Maseneer, geb. Herne 27-08-1657
 3. Philippus de Maseneer, geb. Herfelingen ca. 1658
 4. Judocus de Maseneer, geb. Herne 30-11-1659
 5. Judocus de Maseneer, geb. ca. 1662
 6. Carolus de Maseneer, geb.14-03-1662
 7. Adrianus de Maseneer, geb. Heikruis 31-03-1665, volgt 8e generatie
 8. Catharina de Maseneer, geb. 26-05-1669

 

8e generatie.

Adrianus de Maseneer, geb. Heikruis 31-03-1665, overl. Kester ca. 1740, trouwde met Martina van der Steen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Maseneer, geb. Kester ca. 1695
 2. Arnoldus de Maseneer, geb. Gooik ca. 1695
 3. Petrus “Pierre” de Maseneer, geb. Kester 1706, volgt 9e generatie
 4. Martina de Maseneer, geb. ca. 1707
 5. Franciscus de Maseneer, geb. ??
 6. Jacobus de Maseneer, geb. ??

Mazenier 3

9e generatie.

Petrus “Pierre” de Maseneer, geb. Kester 1706, overl. Bierghes 18-03-1776, oud 70 jaar, trouwde te Bieghes 1736 met Anna Maria Berckmans, geb. Kesten ca. 1710, overl. Berghes 17-06-1763, dr. van Judocus Berckmans en van Anna Maria van Hassel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Maria de Maesenaire, geb. Kesten ca. 1737
 2. Petronille de Masenaire, geb. Bierghes 05-07-1739
 3. Judocus “Josse” de Masenaire, Bierghes 25-10-1741
 4. Pierre Fiacre de Masenaire, geb. Berghes 17-02-1744
 5. Maria Franҫoise de Masenaire, geb. Bierghes 05-03-1745
 6. Jean Joseph de Masenaire, geb. Bierghes 10-10-1747, volgt 10e generatie
 7. Anne Therese de Masenaire, geb. Bierghes 12-02-1750
 8. Jeanne Catherine de Masenaire, geb. Berghes 01-07-1752
 9. Joannes Antonius de Maseneere, geb. Berghes 30-04-1754
 10. Anna Josephe de Maseneere, geb. Berghes 08-11-1757

 

10e generatie.

Jean Joseph de Masenaire, geb. Bierghes 10-10-1747, ged. Bierghes 11-10-1747,  dagloner, overl. Brussel 12-08-1828, oud 80 jaar, trouwde (1), oud 26 jaar, te St. Gery op 03-02-1774 met Barbe Allecourt, oud 26 jaar, geb. Grimbergen 26-04-1747, overl. Brussel 06-11-1793, oud 46 jaar, dr. van Nicolas Allecourt en van Catharine van Eeckhoudt, trouwde (2), oud 47 jaar, te Brussel op 07-07-1795 met Pétronillevan Solthem, oud 25 jaar, geb. Leaken 09-10-1770, overl. Brussel 28-12-1818, oud 48 jaar, dochter van d’ Egide van Solthem en van Jeanne van der Helst.

Uit 1e huwelijk:

 1. Pierre Joseph de Masener, geb. St. Cath. 30-05-1774
 2. Elisabeth de Masener, geb. Brussel 23-05-1777
 3. Jean Joseph de Masener, geb. St. Cath. 22-07-1780
 4. Catherine Jeanne de Masener, geb. St. Cath. 18-03-1784

Uit 2e huwelijk:

 1. André Joseph de Maseneer, geb. St. Catherine 26-05-1796
 2. Maria Elisabeth de Maseneer, geb. Brussel 16-10-1797
 3. Maria Anne de Maseneer, geb. Brussel ca. 1801
 4. Pierre de Maseneer, geb. Brussel ca. 1801
 5. Jeanne Catherine de Masenaire, geb. Brussel 29-04-1806
 6. Gérard Masenaire, geb. Brussel 23-06-1807, volgt 11e generatie
 7. Maria Joseph de Maseneer, geb. Brussel ca. 1811

      Mazenier 4

          Deze kerk, gelegen op een plaats waar vroeger een 17de eeuws kerkgebouw stond,is een   ontwerp van de architecten Poelaert en Janssens. Haar originaliteit schuilt in de vermenging van de diverse stijlen, maar het resultaat is niet 100  geslaagd. Vooral deverzameling schilderijen in de kerk is een bezoekje waard.

11e generatie.

Gérard (Geert) de Masenaire, geb. Brussel 23-06-1807, dagloner, overl. Emmen 06-07-1883, oud 76 jaar, trouwde, oud 25 jaar, te Emlichheim (Dld) op 15-02-1833 met Berentien Aalderink, oud 25 jaar, geb. Hoogstede (Dld) 02-02-1808, overl. 01-10-1883, oud 75 jaar, dochter van Lukas Aalderink en van Geertien Severs.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Mazenaire, geb. Hoogstede 24-12-1834, volgt 12e generatie
 2. Pietronella Mazener, geb. Avereest19-08-1837
 3. Anthonie Mazeneer, geb. Avereest 18-09-1840
 4. Gerrit Jan Mazeneer, geb. 28-11-1847, overl. 1847
 5. Aleida Mazenier, geb. Hardenberg1851, overl. Hardenberg 1851
 6. Gerrit Jan Mazenier, geb. Avereest 02-05-1852

           

                        Op 10 april 1835 werd Gérard ingeschreven als lidmaat van Christelijke Gereformeerde gemeente van Hoogstede, ouderling was G. Koops. Gérard was toen 26 jaar. Het gezin Masenaire werd vóór 2 januari 1862 ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente Emmen, komende van Avereest en vertrekt op 7 januari 1863 naar Den   Ham.  (zie bev. reg. Emmen, deel 4, blz. 111)

           

12e generatie.

Jan Hendrik Mazenaire, geb. Hoogstede (Dld) 24-12-1834, ged. Hoogstede

04-01-1835, overl. Emmen 02-03-1910, oud 75 jaar, begr. Erica 05-03-1910, trouwde, oud 22 jaar, te Avereest 31-01-1857 met Agatha Maria van Os, oud 20 jaar, geb. Avereest 27-03-1837, overl. Emmen 27-04-1903, oud 66 jaar, begr. Erica, dochter van Marinus van Os en van Johanna Bouwman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Mazenier, geb. Avereest 19-02-1860
 2. Gerhardus Mazenier, geb. Avereest 08-01-1863
 3. Johanna Berendina Mazenier, geb. Avereest 24-10-1865

           

                        Het gezin werd op 8 mei 1877 ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente Emmen en woonde te Erica, komende van de gemeente Sleen.   (zie bev. reg. Emmen, deel 8, blz. 165)

Mazenier 5 

Bron:Gem.archief Emmen, wiewaswie
RK Kerkarchief Erica
Bidprentje:Collectie Gerard H.J.Kolker

 

“Historische Kring Erica”
Samensteller:Gerard H.J.Kolker
woensdag  4 november  2015