Genealogie van familie Beckeringh Josephus Jacobus

Geplaatst op 17-10-14

Stamreeks

van

Josephus Jacobus Beckeringh

0719

(1882-1940)

Bakker te Erica

 

 

1e generatie.

Gerrit N. (B(a)eckeringhe-Bakering ?), trouwde ca. 1540 met: N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Gerritsz Beckeringh, geb. tussen 1540 en 1550, volgt 2e generatie
 2. Jan Geritsz. Beckeringh, geb. Emden ?

 

 

2e generatie.

Johan Gerritsz (Beckeringh), geb. tussen 1540 en 1550, overl. Noordhorn ca. 1619, trouwde ca. 1575 met: N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardus Johannis Beckeringh, geb. Winsum ca. 1580, volgt 3e generatie
 2. Wilhelmus Johannis Beckeringh, geb. Winsum ca. 1582

In 1572 zou Johannes ten tijde van de zgn. “Bartholomeusnacht” in Frankrijk zijn geweest. In een oud familieregister van rond 1700, wordt het onderstaande vermeld: “Johannes Beckeringhe is in het jaar 1572 teruggekomen in Winsum uit Parijs, waar hij de moord van dien tijd is ontkomen, zijnde diens aangaande verwittigd door den zilversmit bij wien hij was ingekwartierd. Hij heeft op zijn vlucht nog drie edelen mede uit de stad gevoerdt en voor de ophanden moord gewaarschuwd. Gelijk de Edelen Coenders, Rengers en Alberda, zulke ook altoos dienstelijk hebben erkend hebeen door een Beckeringh wel te doen en Beckeringh 1tot Predikanten te beroepen”. De Bartholomeusnacht, ook wel Bloedbruiloft genoemd, is in de geschiedenis van Frankrijk een vreselijke gebeurtenis, die plaats vond op 24 augustus 1572. De koning, Charles IX (1550-1574) was toen vrij jong, maar al koning vanaf zijn tiende jaar in 1560; het bestuur van het land was in handen van zijn moeder Cathérine de Medicis en een reeks adviseurs. Frankrijk probeerde enige religieuze verdraagzaamheid te verdedigen. De protestanten, ca. 10% van de bevolking,konden zich toen nogal vrij bewegen en min of meer ongestoord hun godsdienst belijden; bovendien waren ze niet uitgesloten van belangrijke functies. Heel veel edelen, ook aan het hof, waren openlijk hugenoten (van het Duits Eidgenossen, eed- of bondgenoten, oorspronkelijk een katholieke spotnaam voor de Zwitserse  Calvinisten).Een van hen, admiraal Gaspard de Coligny, had grote invloed op de jonge koning.Dit was niet naar de zin van moeder Cathérine en zij zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op Coligny op 22 augustus. De Coligny raakte licht gewond, maar de protestanten waren furieus. De protestante leiders gingen bij de koningin-moeder luidruchtig hun beklag doen. Zij maakte zich erg ongerust en drong aan op maatregelen tegen de protestanten. De Koninklijk Raad besliste om de poorten te sluiten en de burgermilitie te bewapenen. In de stad waren talrijke protestante edelen samengekomen om het huwelijk bij te wonen tussen de protestante koning Henri van Navarra met Marguerite, de dochter van Cathérine de Medicis. Onder leiding van de Duc de Guise werden in de nacht van 23 op 24 augustus vele van deze edelen van hun bed gehaald, door de straten gesleept en brutaalBeckeringh 2 vermoord, slechts de meest hoog geplaatsten bleven op bevel gespaard. Coligny werd vermoord, zijn lijk uit het raam gegooid. Deze nachtelijke militaire operatie veroorzaakte paniek onder de bevolking. De protestanten waren danig aangeslagen door de brutale moord op hun leiders en waren op wraak uit.

 

 

 

 

 

Deze nachtelijke militaire operatie veroorzaakte paniek onder de bevolking. De protestanten waren danig aangeslagen door de brutale moord op hun leiders en waren op wraak uit.

 Beckeringh 3                      

                        Er brak een verschrikkelijk volksoproer uit waarbij al wat protestant was werd opgejaagd en uitgemoord, ook vrouwen, kinderen en ouderen. De vervolging van de protestanten was bijzonder gewelddadig en wreed en duurde verscheidene dagen. In Parijs vallen er meer dan 3000 doden.

3e generatie.

Gerrit (Gerhardus) Johansz. (Johannis) Beckeringh(e), geb. Winsum ca. 1580, Pastor en later Predikant, overl. Noordhorn 02-11-1637, trouwde (1) ca. 1600 met: Nichtien (Neeltje) Jans, geb. Edam ?, overl. 00-01-1633, trouwde (2) te Zuidhorn 13-01-1633 met: Aeltje Smaltzius, dr. van Noach Schmalz en van N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannus Gerhardi Beckeringh, geb. Noordhorn ca. 1612, volgt 4e generatie
 2. Rijwart Beckeringh, geb. NoordhornBeckeringh 4

ca. 1614

 1. Abraham Beckeringh, geb. Noordhorn ca. 1619

In 1600 werd Gerhardus Johannis, gewezen Pastor in het Westerkwartier, benoemd tot predikant in Niebert-Nuis, Marum en Noordwijk (Gr.) en op 11 juni 1610 werd hij beroepen te Noordhorn.

 

 

4e generatie.

Johannus Gerhardi Beckeringh, geb. Noordhorn ca. 1612, predikant, overl. Zuidhorn 24-03-1690, trouwde Zuidhorn ca. 1639 met: Johanna Gerrijdts (De Bie), geb. Grootegast ca. 1619, overl. Zuidhorn ca. september 1689, dr, van Gerrit Engelberts en van Bealend De B(y)ie.

Uit dit huwelijk:

 1. Geerdt (Gerrit) Beckeringh, ged. Kolham 18-04-1641, overl. in 1641
 2. Cornelia (Neeltjien) Beckeringh, geb. Grootegast 09-10-1642
 3. Gerhardus Beckeringh, geb. Noordhorn in 1645, volgt 5e generatie
 4. Gerrit Beckeringh, geb. Noordhorn in 1647
 5. Beatrix Beckeringh, geb. Noordhorn in 1649
 6. Wilhelmus Beckering, geb. Noordhorn in 1657
 7. Hermanus Beckeringh, geb. Zuidhorn 31-08-1660

Op 22 juni 1631 stond Johannus ingeschreven als student Phil. en Literatuur op de Acedemi te Groningen. Tussen 1639-1643 was hij predikant te Grote Gast; tussen 1643-1659 te Noordhorn en in 1659 werd hij beroepen te Zuidhorn.

 

 

5e generatie.

Gerhardus Beckering, geb. Noordhorn 1645, predikant, overl. Nieuw-Scheemda

18-06-1686, trouwde te Lutjegast 16-12-1676 met: Asselina Munters, geb. Groningen 27-02-1659, overl. Groningen 13-04-1716, dr. van Michiel (de) Munter en van Annetien van Suirbeeck.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannus Gerrardus Beckeringh, geb. Lutjegast 26-04-1679
 2. Anna Beckeringh, geb. Lutjegast in 1681
 3. Michiel Beckeringh, geb. Nieuw-Scheemda 26-08-1683
 4. Fredericus Beckeringh, geb. Nieuw-Scheemda 04-10-1685, volgt 6e generatie.

Gerhardus staat op 10-01-1662 ingeschreven aan de Accedemie Groninga. Tussen 1674-1686 was hij predikant te Lutjegast en tussen 1682-1686 te Nieuw-Scheemda. Asselina huwde (2) op 25 juni 1687 te Groningen met Folkerus Hoorn uit Groningen.

 Beckeringh 5

 

6e generatie.

Fredericus Beckeringh, geb. Nieuw-Scheemda 04-10-1685, predikant, overl. Nieuw- Beerta 22-01-1747, trouwde (1) te Nieuw-Beerta 13-04-1716 met: Wijpke Reints Ebels, geb. Nieuw-Beerta 11-12-1692, overl. Nieuw-Beerta in 1735, dr. van Reint Ebels en van Wijpke Claassen, trouwde (2) te Nieuw-Beerta 07-02-1741 met: Ludewe Jans, wed. van Egbert Tjapkes, geb. Ulsda ca. 1697, overl. Beerta voor

00-10-1766, dr. van Jan Pieters en van Aafke Claassens.

Fredericus diende van 1710-1713 als predikant te velde en in augustus 1713 werd hij beroepen te Nieuw-Beerta.

Na het overlijden van Frederikus hertrouwt Ludewe met Derk Aeytes, kerkvoogd en

boer te Beerta.

Uit 1e huwelijk:

 1. Gerrardus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 19-02-1717, volgt 7e generatie
 2. Wybina Fredericus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 14-08-1718
 3. Johannus Gerrardus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 02-10-1720
 4. Elizabeth Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 12-10-1722
 5. Asselina Fredericus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 10-09-1726
 6. Regnerus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 03-06-1731

 

 

7e generatie.

Gerrardus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 19-02-1717, predikant, overl. Midwolda 15-01-1801, trouwde (1) te Nieuw-Beerta 14-06-1752 met: Foske Aaldriks Ebbens, ged. Nieuweschans 04-11-1725, wed. van Willem J. Witkamp, overl. Nieuw-Beerta ca 1757, dr. van Aaldrik Ebbens en van Albertjen Lieuwes, trouwde (2) te Nieuw-Beerta 26-09-1759 met Hemmegien Jans Brons, geb. Nieuw-Wolda 28 –09-1721, overl. Nieuw-Beerta 25-05-1784, dr. van Jan Brons en van Elligjen Jans.

Uit 1e huwelijk:

 1. Fredericus Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 23-04-1755, overl. Nieuw-Beerta 19-04-1776, oud 21 jaar
 2. Aaldericus Beckering, geb. Nieuw-Beerta 25-05-1756, overl. Nieuw-Beerta 00-12-1758, oud 1,5 jaar

Uit 2e huwelijk:

 1. Jan Jacobs Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 21-06-1761, volgt 8e generatie
 2. Wubbina Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 08-06-1764

 

Beckeringh 6Van 1741-1747 was Gerrardus predikant te Oostzee en Echten en op 11-10-1747 werd hij benoemd te Beerster-Hanrik (Beerta). Op 21-10-1787 trad hij voor het laatst voor de gemeente op. De Kerkenraad, de Classis en de Staten der Provincie verleenden het verzochte emeritaat, dit in verband met het terug lopen van zijn gezichtsvermogen.

 

 

 

 

 

 

8e generatie.

Jan Jacobs Beckeringh, geb. Nieuw-Beerta 21-06-1761, landbouwer, overl. Nieuwolda 02-04-1809, trouwde te Nieuwolda 10-12-1783 met Lubke Jacobs, geb. Nieuwolda 31-07-1763, overl. Nieuwolda 17-10-1808, dr. van Jacob Freerks en IJda Abels.

Uit dit huwelijk:

 1. Yda Beckeringh, geb. Nieuwolda 01-12-1784
 2. Gerhardus Jans Beckeringh,geb. Nieuwolda 24-12-1785, volgt 9e generatie.
 3. Jan Beckeringh, geb. Nieuwolda 29-11-1787, overl. Nieuwolda 00-12-1707
 4. Hemmegien Jans Beckeringh, Nieuwolda 06-01-1790
 5. Jacob Jans Beckeringh, geb. Nieuwolda 30-05-1793, begr. Nieuwolda

00-12-1793

 1. Jacob Jans Beckeringh, geb. Nieuwolda 27-03-1796

Jan Jacob en zijn vrouw verkopen in 1796 aan Afijn W. Fockes, van de vaste beklemming van ca 9 deimattenland, gelegen ten oosten van Zwaagmaar in de Zuidbulten.

 

9e generatie.

Gerhardus Jans Beckeringh, geb. Nieuwolda 24-12-1785, landbouwer/veeboer, overl. Opwierda 22-07-1820, trouwde te Nieuwolda 21-05-1810 met: Epke Andries Wedda, geb. Nieuwolda 13-08-1791, ged. Nieuweschans 21-08-1791, overl. Oostwolde 03-12-1833, dr. van Andries Poppes Wedda en van Trijntje Cornelius Fockens.

Uit dit huwelij;

 1. Jan Jacob Beckeringh, geb. Nieuwolda 02-05-1811, overl. Nieuwolda

  11-06-1811, oud 1 maand.

 1. Andreas Gerhardus Beckeringh, geb. Nieuwolda 31-12-1812, volgt 10e generatie.
 2. Trijntje Gerrardus Beckeringh, geb. Nieuwolda 25-01-1816
 3. Jan Jacob Beckeringh, geb. Nieuwolda 13-06-1819

In de familie staat hij bekend als het “zwarte schaap” van de familie: hij zou geld en goederen hebben verbrast. Na het overlijden van Gerhardus huwde Epke Andries met Jurjen Geerts Mulder, waaruit één kind is geboren.

Beckeringh 7

10e generatie.

Andreas Gerhardus Beckeringh, geb. Nieuwolda 31-12-1812, broodbakker, overl. Wildervanck 14-09-1851, oud 39 jaar, trouwde te Wildervanck 15-05-1840 met: Janna Berends Mulder, geb. Veendam 01-01-1808, ged. N.H. Wildervanck

31-01-1808, overl. Wildervanck 01-04-1865, oud 57 jaar, dr. van Berent (Mulder) en van Grietje Cater (Aagtje Wilkes?)

Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardus Beckeringh, geb. Wildervanck in 1841, overl. Wildervanck

   28-01-1846, oud 5 jaar.

 1. Berend Beckeringh, geb. Wildervanck 09-02-1843
 2. Jan Jacob Beckeringh, geb. Wildervanck 20-10-1844, overl. Wildervanck 28-01-1846, oud ca. 2 jaar.
 3. Jan Jacob Beckeringh, geb. Wildervanck 16-02-1847
 4. Gerhardus Beckeringh, geb. Wildervanck 27-06-1850, volgt 11e generatie.

Getuigen bij de huwelijksvoltrekking: Evert Benes Radema, klerk; Derk van den Berg, logementhouder, beide wonende te Wildervanck; Geert Pierers Bakker, landgebruiker, wonende te Veendam; Hermannus van den Berg, militair met verlof te Veendam. Allen onverwant.

11e generatie.

Gerhardus Beckeringh, geb. Wildervanck 27-06-1850, politieagent, deurwaarder en broodbakker, overl. Erica 29-01-1922, oud 72 jaar, begr. Erica, trouwde te Dalen

06-04-1877 met: Harmina Jalvingh, geb. Hoogeveen 21-03-1854, vroedvrouw, overl. Emmen 11-04-1893, oud 39 jaar, dr. van Joseph Jalvingh en van Fredrika Welfing.

Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Gerhardus Beckeringh, geb. Dalen 16-06-1877, overl. Balinge

24-02-1878, oud ca. 2 jaar.

 1. Josephus Jakobus Beckeringh, geb. Westerbork 05-06-1878, overl. Balinge 01-07-1878, oud 27 dagen.
 2. Frederica Johanna Beckeringh, geb. Groningen 23-04-1879
 3. Janna Beckeringh, geb. Groningen 31-07-1880, overl. Groningen

 10-08-1880, oud ca. 1 jaar.

 1. Janna Harmina Beckeringh, geb. Groningen 08-09-1881
 2. Josephus Jacobus Beckeringh, geb. Groningen 18-10-1882, volgt 12e generatie.
 3. Andreas Gerhardus Beckeringh, geb. Emmen 15-05-1884
 4. Herman Beckeringh, geb. Emmen 15-02-1886, overl. Nw. Amsterdam

 06-07-1886, oud 6 maanden.

 1. Gerhardus Herman Beckeringh, geb. Emmen 21-03-1887
 2. 10.  Herman Beckeringh, geb. Nw. Amsterdam 21-03-1887, overl. in 1887
 3. Johanna Maria Beckeringh, geb. Emmen 09-06-1888, overl. Nw. Amsterdam 12-02-1889. oud 9 maanden
 4. Johannes Beckeringh, geb. Emmen 10-02-1890, overl. Nw. Amsterdam

18-03-1890, oud 1 maand.

 1. Johanna Maria Beckeringh, geb. Emmen 11-04-1891
 2. Berend Beckeringh, geb. Emmen 12-04-1892

12e generatie.

Josephus Jacobus Beckering, geb. Groningen 18-10-1882, keuterboer, broodbakker, overl. Emmen 23-10-1940, oud 58 jaar, begr. Erica, trouwde te Emmen 10-05-1916 met: Klaassina Gankema, geb. Gasselte 07-02-1894, winkelierster, overl. Stadskanaal 10-02-1972, oud 78 jaar, begr. Erica, dr. van Jan Gankema en van Jantje Bilder.

Uit dit huwelijk:

 1. Harminna Beckeringh, geb. Emmen 20-04-1917, overl. Erica 07-03-1959, begr. Erica en was getrouwd met Fredericus Alberthus Tiemens, directeur cementfabriek.
 2. Jantje Beckeringh, geb. Erica 07-04-1921, overl. Sydney 21-10-1984 en was getrouwd met Fijcko van der Scheer, geb. Oranjedorp 20-10-1918, overl. Sydney 08-03-1980, zn. van Jan van der Scheer en van Gezina Kuper.

 Beckeringh 8

 

Bron:Gem.Archief, Drenlias, Genlias
www.bloggen.be/genealogie_beckeringh
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door:Gerard H.J.Kolker
01-08-2012