Genealogie van familie Os van Johannes Hermannus(Jan)

Geplaatst op 19-01-15

Stamreeks

van

Johannes Hermannus (Jan) van Os

(1808-1980)

 

 

1e generatie.

Jacob Pauli, ged. Osch 1620, tr. met Jacoba

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Jacobse, ged. Osch 26-11-1655, volgt 2e generatie.
 2. Henrica, ged. Osch 14-04-1657
 3. Anthonia, ged. Osch 12-03-1659
 4. Jan, ged. Osch 21-09-1660
 5. Maria, ged. Osch 10-05-1663

 

2e generatie.

Paulus Jacobse van Osch, ged. 26-11-1655, doopgetuige: Anthonius Jacobi en Anthonia Pauli, overl. 1707, tr. (1) met Yeken Govers, ged. te Varik, tr. (2) (ondertrouw) te Varik met Pieternelle Hendricks, ged. te Tiel.

Uit 2e huwelijk:

 1. Jacobus, ged. Varik 17-06-1691, volgt 3e generatie.
 2. Jacoba, ged. Varik 26-08-1694
 3. Britta, ged. Varik 03-09-1697
 4. Henricus, ged. Varik 12-04-1701

 

3e generatie.

Jacobus van Osch, ged. Varik 17-06-1691, doopgetuigen: Maria en Barbara van Dorts, tr. Goswina (Gisberta) van Mare.

Uit dit huwelijk:

 1. Emerentia, ged. Heesselt 07-11-1711
 2. Paulus, ged. Heesselt 19-06-1716, volgt 4e generatie.
 3. Joannes, ged. Heesselt ca. 1718
 4. Ida (Ignatia), ged. Heesselt ca. 1720

 

4e generatie

Paulus van Osch, ged. Heesselt 19-06-1716, doopgetuigen: Antonius van Osch en Jacoba van Osch, overl. vóór 1802, tr. (1) kerk te Tiel 28-01-1742 met Johanna van Odijk, getuigen: Johannes van Hest en Helena Peters. Tr (2) kerk te Tiel, 17-06-1758 met Hildegonda Jochems, ged. nh. te Tiel, overl. Utrecht 11-02-1802, begr. Utrecht 22-02-1802.

Uit 1e huwelijk:

   1. Joes (Johannes Jan), ged. Tiel 00.12.1742, volgt 5e generatie.
   2. Gerardus, ged. Tiel 22-08-1744
   3. Mathijs, ged. Tiel 25-02-1746
   4. Geertruy, ged. Tiel 21-12-1748
   5. Hubertus, ged. Tiel 29-09-1750
   6. Aaltje, ged. Tiel 29-04-1753
   7. Willemijn (Willemina), ged. 25-01-1756
   8. Simon, ged. Tiel 24-04-1758.

Uit 2e huwelijk:

    1. Goswina, ged. nh. Utrecht 11-06-1760
    2. Gerrigie, ged. nh. Utrecht 06-12-`1761
    3. Gerrigie, ged. nh. Utrecht 04-03-1764
    4. Gerrigie, ged. nh. Utrecht 11-08-1771

 

5e generatie.

Joes (Johannes Jan) van Osch, ged. rk. Tiel 00-12-1742, doopgetuige: Aaltje van Noordwijck (Odijk), tr. (1) kerk te Tiel 13-05-1770 met Catharina van der Hurk, geb. te Leeuwen 15-11-1746, overl. vóór 1787, tr. (2) kerk te Culemborg Geertruy van Rossum, geb. te Utrecht.

Uit 1e huwelijk:

    1. Matthijs, ged. te Tiel 06-05-1771
    2. Aartje, ged. Tiel 05-08-1773
    3. Joanna, ged. Tiel 16-05-1776
    4. Cornelis, ged. Tiel 20-05-1778, volgt 6e generatie.
    5. Paulina, ged. Tiel 14-04-1781.

 

6e generatie.

Cornelis van Os, ged. Tiel 20-05-1778, doopgetuigen: Gerrit Janse en Aartje van den Hurk, overl. Avereest 25-03-1856, oud 77 jaar, tr. kerk te Tiel 23-05-1802, getuigen: Thomas Chivot en Gerarda Sanders, met Johanna van der Lugt (Logt), ged. rk. Sandwijk (Tiel) 26-11-1775, overl. Vledder 17-02-1848, oud 72 jaar en 2 maanden, dr. van Marinus van der Lugte en van Geertruy Aartsen.

Uit dit huwelijk:

    1. Jan, ged. Tiel 30-07-1803
    2. Marijn (Marinus) ged. Tiel 15-01-1805, volgt 7e generatie.
    3. Paulus, ged. Tiel 17-04-1806
    4. Gerrit, ged. Buren 26-12-1807
    5. Johanna Catharina, ged. Buren ca. 1809
    6. Geertruy, ged. Buren 23-04-1811
    7. Cornelis, ged. Buren 14-08-1812
    8. Arie (Adrianus), ged. Buren 06-10-1814
    9. Johanna Catharina Cecilia, ged. Buren 22-11-1817

 

7e generatie.

Marijn (Marinus) van Os, geb. Tiel 15-01-1805, ged. rk. Tiel (Sandwijk) 17-01-1805, doopgetuigen: Thomas van der Lugt en Eva van der Lugt, overl. Avereest 10-10-1865, oud 60 jaar en 9 maanden, tr. te Diever 09-06-1827, getuigen: Jan Seinens, oud 36 jaar, sub. ontvanger; Hendrik Hilberts Oost, oud 33 jaar, veldwachter; Harm Hans Westerhof, oud 42 jaar, bakker en  Klaas Mulder, oud 43 jaar, schoenmaker, met Johanna Bouwman, geb. Oudenwater 16-04-1810, overl. Emmen 30-10-1879, oud 69 jaar, begr. Erica, minder jarige dochter van Jacobus Bouwman, arbeider in kolonie 1 en van Agatha Kooiman.

Uit dit huwelijk:

      1. Kornelis, geb. Weststellingwerf 28-11-1828, overl. Vledder 25-06-1831
      2. Jacobus Hubertus, geb. Rheezerveen 31-01-1831
      3. Cornelis, geb. Ambt Ommen 08-04-1832
      4. Petrus Paulus, geb. Ambt Ommen 20-02-1835
      5. Agatha Maria, geb. Avereest 27-03-1837
      6. Johannes, geb. Avereest 13-08-1839
      7. Maria Lisabeth, geb. Ambt Hardenberg 30-03-1842
      8. Johannes Hermannus, geb. Ambt Hardenberg 04-06-1844, volgt 8e generatie.
      9. Johanna, geb. Avereest 14-03-1847, overl. Avereest 28-04-1865, oud 18 jaar en 1 maand, ongehuwd.
      10. Lizabertha, geb. Avereest 18-08-1849
      11. Arie, geb. Avereest 30-03-1852

8e generatie.Johannes Hermannus van Os, geb. Ambt Hardenberg 04-06-1844, ged. rk. overl. Groningen 31-12-1917, begr. Erica 04-01-1918.Op 9 januari 1918 heeft de Burgerlijke Stand van de gemeente Emmen ontvangen een uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Groningen inhoudende, dat op 31 december 1917 in het Academisch ziekenhuis te Groningen is overleden Johannes Hermannus van Os, oud 73 jaar, man van Geertruida Roewen…,
Tr. (1) te Avereest 09-05-1865 met Johanna Carolina Geertruida van der Most, geb. Ommen 04-05-1839, arbeidster, overl. Emmen 06-12-1875, oud 37 jaar, begr. Erica, dr. van Hermanus van der Most en van Johanna Franke, 

Het gezin van Os werd op 23-02-1877 ingeschreven in de gemeente Emmen en woonde te Erica.
Tr. (2)  te Emmen 30-03-1876, getuigen: Klaas Withaar, oud 49 jaar, schoenmaker; Hendrikus Ensing, oud 33 jaar, schoenmaker; Jan Wielens, oud 30 jaar, landbouwer en Nicolaas Jan Brunger, oud 30 jaar, zonder beroep, allen wonende te Emmen, Met Aaltje Bonkestoter, geb. Steenwijk 27-11-1841, wed. van Gerhardus Korten, naaister, overl. Emmen 18-01-1908, oud 66 jaar, begr. Erica 21-11-1908, dr. van Wolter Bonkestoter en van Margien de Lange.
Tr. (3) Emmen 09-05-1912, getuigen: J.Boesjes, H. Schepers, M.Groothuis en J.J.Engelen, allen wonende te Emmen,De bruidegom en bruid verklaarden de akte niet te kunnen tekenen, omdat ze geen schrijven hadden geleerd.met Geertruida Roewen, geb. Coevorden 12-11-1858, overl. Emmen 09-10-1918, oud 59 jaar, begr. Erica 14-10-1918, dr. van Johannes Roewen en van Femia Mastenbroek.

Uit 1e huwelijk:

   1. Arie Antonius Theodorus, geb. Avereest 13-08-1866
   2. Marijn Johannes, geb. Avereest 12-08-1869
   3. Levenloos kind, geb. Lutten 02-09-1872.
   4. Augustinus, geb. Emmen 07-02-1874

Op 3 sept. verklaard Johannes Hermannus van Os dat op 2 sept. een levenloos kind is geboren v.h. mannelijk geslacht waarvan Johanna van der Most, zonder beroep, huisvrouw van de comparant, beide wonende te Lutten in een huis staande te Lutten is bevallen.

Uit 2e huwelijk:

   1. Levenloos kind v.h. vrouwelijk geslacht, geb. Emmen 03-10-1876
   2. Willebrordus, geb. Emmen 08-08-1877, volgt 9e generatie.
   3. Johanna Cordina Geertruida, geb. Emmen 09-05-1881

9e generatie.

Willebrordus van Os, geb. Emmen 08-08-1877, ged. rk. te Erica, arbeider, overl. Zwolle 30-11-1917, oud 40 jaar, begr. Erica 04-12-1917.Op 5 dec. 1917 heeft de Burgerlijke Stand van de gemeente Emmen ontvangen een uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Zwolle dat op 30 aug. te Zwolle is overleden Willebrordus van Os, oud 40 jaar, echtgenoot van Cornelia Beukers. (ongeva)nr. 31).
Tr. Emmen 27-04-1900, getuigen: H.A.Vriend, A.Grooters, H.Tijmes en H.Vriend.
En verklaarden de ouders des bruidegoms en de moeder der bruid niet te kunnen tekenen,
omdat ze geen schrijven hebben geleerd.
met Cornelia Beukers, geb. Emmen 25-11-1874, arbeidster, overl. Emmen
22-01-1953, oud 78 jaar, begr. Erica, dr. van Johan Herman Hendrik Beukers en van Maria Wittendorp.
Cornelia huwde later met Harm Hendrik Ahlers.Uit dit huwelijk:

    1. Maria Aleida, geb. Emmen 10-10-1901
    2. Maria, geb. Emmen 21-01-1903
    3. Johanna Cornelia Geertruida, geb. Emmen 31-12-1904
    4. Henderika, geb. Emmen 14-04-1906
    5. Johannes Hermannus, geb. Emmen 14-09-1908, volgt 10e generatie
    6. Anna Margaretha, geb. Emmen 18-05-1911
    7. Wilhelmina Jozefina, geb. Emmen 13-04-1913
    8. Levenloos kind v.h. mannelijk geslacht, geb. Emmen 03-04-1917.

 

10e generatie.

Johannes Hermannus van Os, geb. Emmen 14-09-1908, timmerman, overl. Emmen 01-07-1980, oud 71 jaar, begr. Erica 05-07-1980, tr. Emmen 05-11-1932 met Maria Catharina Sommer, geb. Emmen 02-11-1909, ged. rk. te Erica, overl. Emmen 09-04-2000, oud 90 jaar, begr. Erica 14-04-2000, dr. van Johannes Bernardus Sommer en van Johanna Walburga Maria Bruins.

Uit dit huwelijk:

   1. Willebrordus, geb. Emmen 19-02-1933
   2. Johanna Walburga Maria, geb. Emmen 21-07-1934
   3. Cornelia, geb. Emmen 21-06-1938
   4. Maria Elisabeth, geb. Emmen 28-07-1942
   5. Johannes Bernardus, geb. Emmen 10-01-1950

 

“Historische Kring Erica”
Samengesteld door:Gerard H.J.Kolker