Genealogie van familie Geerdes Johannes Hermannus

Geplaatst op 17-10-14

Stamreeks

Van

Johannes Hermannus Geerdes

( 1839-1894 )

Pastoor te Erica

1e generatie.

Johann Geerdes, geb. Halverde, ca. 1775, vervener, trouwde met Euphemia Maria Thans (Ahaus ? )

            Het gezin vestigde zich in 1835 te Dedemsvaart

Uit dit huwelijk, o.a.:

  1. Johannes Hermanus Geerdes, geb. Halverde (Dld) 19-06-1804, volgt

2e generatie

  1. Theresia Geerdes, geb. Halverde 00-00-1809

 

De naam Halverde is samengesteld uit twee lettergrepen: “hal” (veen, moeras ) en “verde” (front = ford). Halverde wordt voor het eerst genoemd in een akte van Noble Wigbold Horstmar, bisschop van Osnabrück.Geerdes 1 In de loop van de geschiedenis veranderde nogal eens de soevereiniteit en dus ook de religie. De kerk werd gebouwd in 1788 en in 1811 werd de parochie zelfstandig en niet meer afhankelijk van de kerk te Recke. Nu maakt Halverde deel uit van de gemeente Hopsten.

 

 

 

 

  

2e generatie.

Johannes Hermanus Geerdes, geb. Halverde (Dld) 19-07-1804, vervener, overl. Dedemsvaart 10-06-1869, oud 65 jaar, bergr. Rk. Dedemsvaart 14-06-1869, trouwde Recke (Dld) met Maria Theresia Scholte, geb. Recke 07-04-1813, overl. Slagharen 19-05-1874, begr. Rk. Dedemsvaart  22-05-1874.

Uit dit huwelijk:

  1.  Hermanus Hendrikus Geerdes, geb. Dedemsvaart 15-05-1835Geerdes 2
  2. Anna Maria Geerdes, geb. Dedemsvaart

07-05-1837, overl. Erica 14-03-1886

  1. Johannes Hermanus Geerdes, geb. Dedemsvaart

16-05-1839, volgt  3e generatie

  1. Antonius Henricus Geerdes, geb. Dedemsvaart

ca. 1842

3e generatie.

Johannes Hermanus Geerdes, geb. Dedemsvaart 16-05-1839, pastoor, overl. Blaricum 04-12-1894, oud 55 jaar, begr. Rk. Blaricum 10-12-1894.

 

Levensloop:

            Priester gewijd te Utrecht 10 aug. 18

            Assistent te Lutten en Slagharen november 1864

            Kapelaan te Lutten en Slagharen 6 februari 1865

            Kapelaan te Wehl 29 september 1868

            Kapelaan te Enschede 30 september 1871

            Pastoor te Erica 6 mei 1877

            Pastoor te Blaricum 3 mei 1889

 

Op 18 mei 1877 volgde pastoor J.H. Geerdes pastoor Vroom op als pastoor van Erica. Hij was afkomstig uit een Dedemvaartse vervenersfamilie.  Deze familie was betrokken bij de vervening van de omgeving van Slagharen, de bakermat van een groot deel van de Ericase bevolking.  Pastoor Geerdes was een ware zoon van zijn vader: ook hij was veeneigenaar en dus bij he veen betrokken. Onder zijn pastoraat werden veel restauraties aan de kerktoren verricht. De leien voor de toren werden over slechte wegen met paard en wagen uit Wesuwe (Dld) gehaald. Een marmeren doopvont, gemaakt door L. te Rieke, werd in 1882 in de kerk geplaatst. Het houten deksel werd vervaardigd door beeldhouwer Van Poorten en het stalen hek door smid Töller.  Zijn zus Anna Maria, ze bracht meer dan 8 jaar door aan de pastorie, overleed op 14 maart 1886 en is op 18 maart te Erica begraven. De winter van 1885-1886 was streng en langdurig en er werd heel veel armoede geleden. De boekweitoogst was geheel mislukt en een groot deel van de aardappels was bevroren. Door de aanhoudende vorst kon er in maart nog niet gewerkt worden en dus waren er geen inkomsten. Dankzij allerlei giften, van o.a. pastoor Vroom en de heer Dommers, kon de pastoor de hoogste nood lenigen. Ook de winter van 1888 was streng en lang, het merendeel van de mensen was genoodzaakt schulden te maken. Op 17 april 1889 wordt pastoor Geerdes benoemd tot pastoor te Blaricum en opgevolgd door pastoor H. Rosendaal.

(zie bev. reg, deel G, blz. 4)

 Geerdes 3

 

 Bron: Gem.Archief Emmen ,Drenlias, Genlias en
RK Kerkarchief Erica
Foto. Gerard H.J.Kolker
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door: Gerard H.J.Kolker
19/02/2011