Genealogie van familie Schonewille Hendrik (Hennie)

Geplaatst op 15-01-15

Stamreeks

van

Hendrik (Hennie) Schonewille

Schonewille 1

(1918-2015)

Arbeider te Erica

1e generatie.

Albert Schonewille, woont rond 1690 in het Zuidwolder Hoogeveen en was pauper (arm), hij zal tussen 1625 en 1630 geboren zijn en zijn herkomst en de naam van zijn vrouw zijn tot op heden onbekend. Wel opmerkelijk is, is dat hij in die tijd al een familienaam heeft, en dat die ook in vele latere geslachten als naam blijvend wordt gevoerd. Wel komen er vele schrijfwijzen van zijn naam voor: Schonewille, Schonewil, Schoonewil, Schonewelle, Schoonewelle. In de kerkboeken van Hoogeveen komen een aantal Schonewille’s voor die waarschijnlijk kinderen van hem zijn. Van deze kinderen is er één, nl. Harm Alberts Schonewille, die de stamvader van alle Schonewille’s is.

 1. Pieter Pieter, woont in 1708 aan de boekweitstraat. Dit is mogelijk de Pieter die in 1670 in de Clapper  der Calkoens vermeld wordt. Er is geen huwelijk van hem bekend. Mogelijk is hij gehuwd voor de huwelijksregisters werden bijgehouden. Hij zal tussen 1645-1650 geboren zijn. Of hij ook een zoon van Albert is, is niet vast te stellen.
 2. Harm Alberts, de stamvader. Alleen van zijn 2e en 3e huwelijk zijn de data bekend:1694 en 1704. De kinderen uit zijn 1e huwelijk trouwen in 1697, 1701, 1704, 1705 en 1707. Zij zullen tussen 1675 en 1694 geboren zijn.

In 1678 ondertekent Harm het document van Roelof van Echten. Hij zal tussen tussen 1650 en 1655 geboren zijn, volgt 2e generatie.

 1. Jantjen Atbert Herms, huwt op 17-12-1682 te Hoogeveen met Oege Albels. Zij zal tussen 1655 en 1656 geboren zijn.
 2. Hendrik Alberts, bijgenaamd Henneman. Van Hendrik is niet veel bekend. Er komen 4 huwelijken voor in het huwelijksregister: mei 1691 trouwt hij met Aaltjen Claesens, in 1693 met Annichjen Alberts, op 17-07-1696 met de weduwe Aaltjen Herms een 4e maal op 07-01-1708 met de weduwe Aaltjen Alberts Oldewortel. Alle huwelijken werden in Hoogeveen gesloten. Hendrik zal ongeveer 1660 geboren zijn.

 

2e generatie.

Harmen Alberts Schonewille, ook Hermen of Harm genoemd, vermoedelijk geboren tussen 1650 en 1655, huwt te Hoogeveen met Grietien ?. Omdat de doopdata van de kinderen die voor 1700 geboren zijn, onbekend zijn, zijn  ze naar huwelijksdatum geordend.
Een van de laatste resultaten van onderzoek in het archief van Zwolle, op aanwijzing van L.Voerman, hebben we een aantal dopen opgeleverd, die misschien van Harmen kunnen zijn.
In de doopregisters van Staphorst (de dopen van de plaats Rouwveen),komen de volgende kinderen voor met ouders Harmen Alberts en Grietje Jans van Munster.

 1. Aaltien (Aaltje), geb. Rouveen 11-02-1677
 2. Hendrik, geb. Rouveen 20-10-1678
 3. Jantien, geb. Rouveen 13-02-1681
 4. Jan, geb. Rouveen 31-08-1684

Hoewel hier weer niet de familienaam Schonewille wordt vermeld, komen de kinderen en de namen goed overeen met de stamvader. Als het klopt, dan wijst de familienaam van de vrouw wederom richting Duitsland.

Uit 1e huwelijk:

 1. Femmigjen, geb. ca. 1674
 2. Hendrik Harms Vos, geb. ca. 1676
 3. Aaltje, geb. ca. 1678
 4. Albert Herms, beg. ca. 1680
 5. Albert Harms, geb. ca. 1682
 6. Jan Harms Oelen, geb. ca. 1684

Uit 2e huwelijk :

 1. Hendrik, geb. ca. 1695
 2. Jan Harms, geb. Hoogeveen ca. 1702

Uit 3e huwelijk:

 1. Harm (Gauw), ged. Hoogeveen 03-04-1705, volgt 3e generatie.
 2. Jentien Herms, ged. Hoogeveen 19-02-1708
 3. Grietje, ged. Hoogeveen 31-10-1711

 

3e generatie.

Harm Schonewille, geb. Hoogeveen 03-04-1705, bijgenaamd Gauw, huwt met Hilligje Claes Gulkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Geesje, ged. Hoogeveen 14-03-1728
 2. Harmen, ged. Hoogeveen 24-09-1730
 3. Klaas, ged. Hoogeveen 08-01-1733
 4. Jantien, ged. Hoogeveen 07-10-1736
 5. Jan, ged. Hoogeveen 30-08-1738, volgt 4e generatie.
 6. Jantien, ged. Hoogeveen 03-06-1742
 7. Wicher, ged. Hoogeveen 07-02-1745

 

4e generatie.

Jan Schonewille, ged. Hoogeveen 30-08-1738, huwt (1) met Woltertje Roelofs Kemps, ged. Hoogeveen 22-11-1739, overl. Hoogeveen 31-03-1782, oud 43 jaren.
Bij het overlijden van Woltertje wordt een momberprotocol opgemaakt, waarin
het volgende staat.
De momboiren verklaren dat de boedel van Jan Harms van zodanige geringe importantie is dat een inventarisatie overbodig is.
De diaconie hebben het goed kunnen vinden dat het pupillenaandeel des boedels wordt weggehaald om het op ’t Echtens Hoogeveen te laten
verkopen. Jannes Jans Stovemaker heeft het oudste meisje ten zijne last overgenomen.
Jan, trouwde (2) met: Hendrikje Harms Wooyman, ged. Hoogeveen 24-12-1747, overl. in het armenhuis te Hoogeveen op 21-01-1818, oud 71 jaren, dr. van Harmen Arent Wooyman en Jantien Reints.

Uit 1e huwelijk:

 1. Jantje, ged. Hoogeveen 30-07-1768
 2. Harm Jans, ged. Hoogeveen 09-09-1770, volgt 5e generatie
 3. Roelof, ged. Hoogeveen 07-07-1773
 4. Hillegje, ged. Hoogeveen 21-07-1776
 5. Jannis, ged. Hoogeveen 30-05-1779

5e generatie.

Harms Jans Schonewille, ged. Hoogeveen 09-09-1770, overl. Hollandscheveld 22-12-1849, oud79 jaren, trouwde (1) met Annegien Tjakken Vierkant, ged. Wildervank 27-03-1764, overl. Hollandscheveld 17-01-1832, oud 68 jaren, dr. van Tjakke Vierkant en Janna Wolters Bloemen.

Uit dit huwelijk:

 1. Woltertje, ged. Hoogeveen 06-04-1800
 2. Jan, ged. Hoogeveen 30-10-1802
 3. Janna Harms, ged. Hoogeveen 30-10-1802
 4. Jantje Harms, ged. Hoogeveen 07-07-1805
 5. Jan, ged. Hoogeveen 21-02-1808, volgt 6e generatie
 6. Aaltjen, ged. Hoogeveen 22-12-1811

Harm trouwde (2) te Hoogeveen 15-07-1840 met Jantje Brinkman, geb. Noordwolde (Fr.) 20-01-1782, overl. Hollandscheveld 03-04-1848, dr. van Andries Klaassens Brinkman en Geesje Douwes.

 

6e generatie.

Jan Schonewille, ged. Hoogeveen 21-02-1808, arbeider, overl. Alteveer 12-02-1895, oud87 jaren, trouwde te Hoogeveen 08-10-1836 met Trijntjen Hendriks Veldman, ged. Hoogeveen 24-06-1810, arbeidster, overl. Nw. Amsterdam 05-08-1881, oud 71 jaren, dr. van Hendrik Andries Veldman en Hendrikje Jans Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje, geb. Hollandscheveld 07-03-1837, overl. Hollandscheveld 15-03-1844, oud 7 jaren.
 2. Harm, geb. Hollandscheveld 11-09-1839, overl. Hollandscheveld 28-02-1848, oud 9 jaren.
 3. Hendrik, geb. Hollandscheveld 18-10-1841, overl. Hollandscheveld 22-06-1851, oud 10 jaren.
 4. Jan, geb. Hollandscheveld 23-03-1844
 5. Johannes, geb. Hollandscheveld 06-04-1847
 6. Harm Jans, geb. Hollandscheveld 14-11-1849
 7. Hendrik, geb. Hollandscheveld 29-08-1853, volgt 7e generatie

 

7e generatie.

Hendrik Schonewille, geb. Hollandscheveld 29-08-1853, overl. Emmen 29-07-1924, oud 71 jaren, trouwde te Hoogeveen 12-01-1878 met Jantje Drenth, geb. Kerkenveld, gem. Zuidwolde 17-04-1857, overl. Emmen 02-02-1922, oud 65 jaren, dr. van Geert Drenth en Aaltje Arends.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geb. Nw. Amsterdam 19-01-1879
 2. Geert, geb. Erica 17-07-1881
 3. Aaltje, geb. Nw. Amsterdam 25-03-1884
 4. Johanna Catharina, geb. Nw. Amsterdam 28-01-1887, overl. Nw. Amsterdam 16-03-1887, oud 16 dagen.
 5. Johannes, geb. Nw. Amsterdam 22-09-1888
 6. Hendrik, geb. Erica 25-05-1891
 7. Katrienus, geb. Erica 04-09-1894
 8. Henderikus, geb. Erica 21-09-1897, volgt 8e generatie.

 

 

8e generatie.

Henderikus Schonewille, geb. Erica 19-01-1879, overl. Erica 21-11-1965, oud 86 jaren, begr. Erica, trouwde te Emmen 05-07-1917 met Jantien Voorn, geb. Erica 02-02-1899, overl. Emmen 22-02-1977, oud 78 jaren, begr. Erica, dr. van Gerrit Voorn en Geertien Roelofs.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik (Hennie), geb. Emmen 26-02-1918, volgt 9e generatie
 2. Gerrit, geb. Emmen 22-06-1920, overl. Groningen 09-12-1928, oud 8 jaren en 6 maanden.
 3. Jan, geb. Emmen 28-07-1924
 4. Gerrit, geb. Emmen 11-04-1940

 

9e generatie.

Hendrik (Hennie) Schonewille, geb. Emmen 26-02-1918,overleden 19-10-2015 97 jaar oud, begr. alg. begraafplaats Erica, trouwde te Emmen 28-12-1944 met Arendina Doorn, geb. Dalen 10-10-1918, overl. Emmen 25-10-2007 , dr. van Jan Doorn en Lammegien Oosting

Uit dit huwelijk:

 1. Jantien Henderika, geb. Emmen 21-07-1945
 2. Jan, geb. Emmen 08-02-1949

 

Bron:Van Schone Wille zijn

 

“Historische Kring Erica”
Samengesteld door:Gerard H.J.Kolker
29-09-2011