Genealogie van familie Heesewijk van Adrianus Cornelius

Geplaatst op 01-08-15

Stamreeks

van

Adrianus Cornelius van Heesewijk

Heesewijk 3

(1898- 1973)

Hoofdonderwijzer School III te Erica

 

1e generatie.

Cornelis van Heeswijk, trouwde Johanna Maria Louwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis van Heeswijk, geb. Haaren (N.B.) ca. 1745, volgt 2e generatie

 

 Heesewijk 1

 

2e generatie.

Jan Cornelis van Heeswijk, geb. Haaren ca. 1745, overl. Esch (N.B.) 10-05-1831, oud 86 jaar, trouwde, oud ca. 30 jaar, te Haaren op 01-05-1774 met Hendrina Verouden, oud 23 jaar, ged. Esch 15-01-1751, overl. Esch 31-05-1822, oud 71 jaar, dr. van Joannes Jan Verouden en van Hendrina Peters van Eijndhoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Heeswijk, geb. Haaren 1774
 2. Hendrik Joannes van Heesewijk, geb. Haaren 20-05-1775, volgt 3e generatie
 3. Joannes van Heeswijk, geb. Haaren 1782
 4. Cornelia van Heeswijk, geb. Haaren 1784
 5. Maria van Heeswijk, geb. Haren 1787
 6. Peter van Heesewijk, geb. Haren 23-06-1793
 7. Joanna Maria van Heeswijk, geb. Haaren 1795

 

3e generatie.

Hendrik Joannes van Heesewijk, geb. Haren 20-05-1775, ged. Haaren 20-05-1775, overl. Oirschot 21-05-1838, oud 63 jaar, trouwde, oud 41 jaar, te Oirschot op 18-02-1816 met Anna Maria van Woensel, oud 42 jaar, ged. Oirschot 28-05-1783, overl. Oirschot 24-01-1849, oud 68 jaar, dr. van Gerardus van Woensel en van Elisabeth Mikkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Heesewijk, geb. Oirschot 25-06-1816
 2. Hendrik van Heesewijk, geb. Oirschot 15-01-1821, volgt 4e generatie

 

4e generatie.

Hendrik van Heesewijk, arbeider, geb. Oirschot 15-01-1821, overl. Oirschot, trouwde, oud 32 jaar, te Oirschot op 17-11-1853 met Adriana van de Laak, zonder beroep, oud 34 jaar, geb. Oirschot 14-03-1819, overl. Oirschot 27-07-1884, oud 65 jaar, dr. van Joseph van de Laak en van Cornelia de Jong, beide overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Cornelis van Heesewijk, geb. Oirschot 28-08-1854
 2. Hendrik van Heesewijk, geb. Oirschot 09-08-1858, volgt 5e generatie
 3. Petrus van Heesewijk, geb. Oirschot 11-11-1861
 4. Cornelius van Heesewijk, geb. Oirschot 03-03-1864

 

5e generatie.

Hendrik van Heesewijk, timmerman, geb. Oirschot 09-08-1858, overl. Best

27-12-1949, oud 91 jaar, trouwde, oud 30 jaar, te Oirschot op 12-05-1889 met Cornelia van der Linden, oud 24 jaar, geb. Oirschot 16-04-1865, overl. Best 28-07-1936, oud 71 jaar, dr. van Cornelis van der Linden en van Helena van Esch.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van Heesewijk, geb. Best 27-04-1890
 2. Anna Cornelia van Heesewijk, geb. Oirschot 04-11-1891
 3. Cornelius Henricus van Heesewijk, geb. Best 06-04-1893
 4. Petrus Cornelius van Heesewijk, geb. Best 10-01-1896
 5. Adrianus Cornelius van Heesewijk, geb. Best 19-10-1898, volgt

 

6e generatie.

Adrianus Cornelius van Heesewijk, geb. Best 19-10-1898,overleden 19-06-1973 te Zevenaar , trouwde (1), oud 24 jaar, te Vught op 10-10-1923 met Theodora Engelina Bredo, zonder beroep, oud 26 jaar, geb. Vught 21-06-1897, overl. Emmen 05-05-1938, oud 40 jaar, begr. Erica, dr. van Adrianus Bredo, stucadoor en van Theodora Gijsberta Koesen, zonder beroep, beide wonende te Vught, trouwde (2), oud 40 jaar, te Emmen op 02-05-1939 met Ester Meewis, oud 33 jaar, geb. Leiden 30-07-1905 , dochter van Gerrit Meewis en Ester Strootman beiden zonder beroep beiden wonende te Leiden

Uit 1e huwelijk:

 1. Hendrikus Adrianus Paulus Cornelius van Heesewijk, geb. Vught 23-09-1924, overl. Vught 26-12-1924, oud 3 maanden
 2. Adrianus Paulus Cornelius van Heesewijk, geb. Vught 13-04-1926, vertrokken uit gemeente op 31 mei 1946

 

Uit 2e huwelijk: o.a.

3.Levenloos kind geb. Emmen 21-11-1940
4.Hendrikus Gerrit Cornelius van Heesewijk, geb. Emmen 02-01-1942, overl. Emmen 11-01-1942, oud 9 dagen.
5.Gerrit Hendrikus Cornelius van Heesewijk, geb. Emmen 29-03-1944,                             overleden 11-12-2016  op Erica, begraven op de algemene begraafplaats Erica
6.Hendrikus Gerrit Herman Cornelius van Heesewijk, geb. Emmen 05-08-1945, vertrokken op 13 september naar Zevenaar.

 

                                        Echtpaar Van Heesewijk nam afscheid van o.l. school III

        ERICA-  De heer en mevrouw Van Heesewijk, respectievelijk hoofd der school en onderwijzeres aan de openbare lagere school III, kregen bij hun vertrek naar Zevenaar gisteravond in café Panman een hartelijk afscheid. Zeer velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt “meester en juffrouw” nog even de hand te drukken. Van de schoolgemeenschap kreeg het scheidende echtpaar een fraai tuinameublement aangeboden.De heer Zegering Hadders sprak over het tekort aan onderwijzeressen in de gemeente.
Heesewijk 2We hebben thans alleen in de gemeente Emmen   vijfentwintig gehuwde onderwijzeressen, zei hij. Toen bij school III een   vacature ontstond prezen wij ons gelukkig met de bereidheid van mevrouw Van Heesewijk les te geven.De scholengemeenschap heeft van uw beider ijver geprofiteerd, zei hij. Namens het gemeentebestuur overhandigde hij beiden een boekwerk.Namens de collega’s van het bez. onderwijs sprak de heer E.Algera hoofd van de Chr. Nat. school. Het was met de heer Van Heesewijk altijd prettig samen te werken, zei hij. Namens de collega’s bood hij een boekenbon aan.De heer Huizing, die namens de handelsvereniging sprak, zei dat de heer Van Heesewijk in het dorpsleven een graag geziene figuur was. Hij verraste de heer Van Heesewijk met een rokertje, terwijl mevrouw ’n beeldje, bartje, kreeg. We hopen dat  het voor U een blijvende herinnering aan Drenthe zal zijn zo besloot hij.Namens de collega’s van de openbare school sprak de heer Klok. Ook werd het woord nog gevoerd door het nieuwe hoofd der school, de heer A. Stoffers.
De heer Van Heesewijk bracht mede namens zijn vrouw, een woord van dank voor de   belangstelling. We nemen niet met weemoed afscheid, zei hij. Bij het afscheid hebben we,vooral bij de kinderen, heerlijke ogenblikken gehad, maar het is toch zo, dat het, evenals het voor oude mensen moeilijk is om nog jonge kinderen op te voeden, voor ons niet meer gemakkelijk is de kinderen dat te geven wat ze nodig hebben.
In Zevenaar zullen we echter nog dikwijls terug denken aan de prettige jaren in Erica.
Hij sprak de wens uit dat het nieuwe hoofd der school een even prettige samenwerking zal ondervinden als hij steeds heeft gehad.

 

Uit: Emmer Courant van zaterdag 26 oktober 1963.

 

Bron:Gemeentearchief Emmen, Wie was wie
 
“Historische Kring Erica”
Door:Gerard H.J.Kolker
01-08-2015