Genealogie van familie Sikkes Folkert

Geplaatst op 02-02-15

Stamreeks

van

Folkert Sikkes

Sikkes 1

(1917-2005)

Bakker te Erica

 

1e generatie.

Arnoldus Aants, geb. ca. 1730, trouwde met Marijke Nn, geb. ca. 1730

Uit dit huwelijk: o.a.

 1. Hendrik Arent Sikking, linnenwever, geb. Munster Nedersachsen 1752, volgt 2e generatie.

 

Was Hendrik ’n Hannekemaaier? De Hannekemaaiers, grasmaaiers, waren in de noordelijke grasstreken al eeuwenlang een zeer bekende Sikkesverschijning. Deze mensen kwamen vanuit Westphalen en andere Duitse staten naar de graslanden van Friesland en Noord Holland. Gewoonlijk, na Pinksteren, verzamelden zij zich en vertrokken dan in groepen naar “das Steinreiche Holland”. Behalve hun eigen zeis met toebehoren droeg elk ook een soort plunjezak. Deze zak bevatte behalve een grote voorraad  etenswaren en ondergoed , vaak ook een hele voorraad linnen. Nederlandse boerinnen en dorpsvrouwen hadden veel belangstelling voor het Duitse linnen. Verbouw van vlas nam in Duitsland een grote plaats in. De Hannekemaaiers verbouwden zelf ook vlas en weefden van het zelf gesponnen vlas het linnen. Ze zaten in de wintertijd met het hele gezin achter het spinnewiel of aan het weefgetouw. In het komende voorjaar werd het in de winter vervaardigde linnen meegenomen naar Nederland om het daar te verkopen.

 

 

 

 

2e generatie.

Hendrik Arent Sikking, geb. Munster ca. 1752, linnenwever, overl. Idskenhuizen (Friesland) 10-11-1835, oud 83, ’s middags om 5 uur, zn. van Arnoldus Aants en van Marijke Nn, trouwde, oud 26 jaar, te Tjerkgaast 20-11-1778, tr. Kerk Rk. 21-11-1778 met Martentje Piers, oud 23 jaar, geb. Follega 22-03-1755, overl Idskenhuizen

19-09-1813, oud 58 jaar, ’s morgens 10 uur, dr. van Pier Annes en Gatske Hylkes.

Uit dit huwelijk:

 1. Pier Hendriks Sikkens, geb. Doniawestal (Fr.) 07-03-1779
 2. Arent Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 05-08-1780
 3. Maryken Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 03-12-1782, overleden
 4. Maryken Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 08-01-1784
 5. Pier Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 11-11-1785
 6. Arend Hendriks Sikkens, geb. Idskenhuizen 01-07-1788
 7. Anne Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 09-01-1791, volgt 3e generatie
 8. Gatske Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 01-11-1792
 9. Styntje Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 17-09-1794
 10. Stientje Hendriks Sikkens, geb. Doniawerstal 19-03-1799  3e generatie.Anne Hendriks Sikkens, arbeider, geb. St. Nicolaasga 09-01-1791, ged. Rk., overl. Mirns en Bakhuizen 23-12-1860, oud 69 jaar, zn. van Hendrik Arent Sikking en van Martentje Piers, trouwde, oud 25 jaar, te Gaasterland op 15-05-1816. Rk. te Balhuizen op 26-05-1816 met Jurkjen Bouwes Jongstra (Bakker), oud 22 jaar, dienstmeid, geb. Oudewirdum 28-01-1794, ged. Rk., overl. Mirns 28-11-1854, oud 80  jaar, dr. van Bouwe Jans Bakker (Jongstra) en van Marijke Kornelis Nijega.Uit dit huwelijk:
  1. Bouwe Annes Sikkens, geb. Mirns en Balhuizen 30-03-1817, volgt 4e generatie
  2. Hendrik Annes Sikkens, geb. Mirns en Bakhuizen 20-05-1820
  3. Marijke Annes Sikkens, geb. Gaasterland 24-11-1822
  4. Marten Annes Sikkens, geb. Mirns en Balhuizen 22-02-1826
  5. Hermke Annes Sikkens, geb. Gaasterland 20-02-1830
  6. Gatske Annes Sikkens, geb. Gaasterland 13-01-1834
  7. Sytske Annes Sikkens, geb. Gaasterland 03-06-1837

   

   

  4e generatie.

  Bouwe Annes Sikkens, geb. Mirns en Bakhuizen 30-03-1817, ged. Rk., overl. Gaasterland 11-03-1890, oud 56 jaar, zn. van Bouwe Annes Sikkens en van Durkje Bouwes Bakker, trouwde, oud 26 jaar, te Gaasterland op 07-06-1843 met Bouwtje Sibbeles van der Kamp, oud 30 jaar, arbeidster, geb. Koudum 29-09-1813, overl. Mirns en Bakhuizen 13-04-1873, oud 59 jaar, dr. van Sible Sybolts van der Kamp en van Hylkje Douwes.

  Uit dit huwelijk:

  1. Durkje Bouwes Sikkes geb. Hemelum Oldeford 12-12-1843
  2. Sibbele Bouwes Sikkes, geb. Hemelum 02-06-1845, volgt 5e generatie
  3. Hielkjen Bouwes Sikkes, geb. Gaasterland 09-06-1847, overl. Gaasterland 08-08-1854, oud 7 jaar
  4. Syltske Bouwes Sikkes, geb. Gaasterland 08-05-1849
  5.  Anna Bouwes Sikkes, geb. Gaasterland 07-07-1851, overl. Gaasterland  05-08-1854, oud 3 jaar

5e generatie.

Sibbele Sikkes, geb. Hemelum 02-06-1845, arbeider, overl. Gaasterland 09-02-1902, oud 56 jaar, zn. van Bouwe Annes Sikkes en van Bouwtje Sibbelis van der Kamp, trouwde, oud 30 jaar, te Gaasterland op 03-06-1875 met Trientje de Wolf, oud 32 jaar, arbeidster, geb. Workum 23-08-1842, overl. Bakhuizen 23-07-1907, oud 63 jaar, dr. van Tjitte Engeles de Wolf en van Rooske Bouka Walta.

Uit dit huwelijk:

 1. Bouwe Sikkes, geb. Mirn en Bakhuizen 15-05-1876
 2. Tjitte Sikkes, geb. Mirn en Bakhuizen 1878
 3. Douwe Sikkes, geb. Mirn en Bakhuizen 14-06-1884, volgt 6e generatie

 

 

6e generatie.

Douwe Sikkes, geb. Mirn en Bakhuizen 14-06-1884, overl. St. Nicolaasga 23-02-1969, oud 84 jaar, zn. van Sibbele Sikkes en van Trientje de Wolf, trouwde, oud 27 jaar, te Sloten met Klaaske Brouwer, oud 27 jaar, geb. Balk, gem. Gaasterland 20-04-1884, overl. Sneek 17-09-1960, oud 76 jaar, dr. van Folkert Brouwer en van Marijke Haarsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Sibbele Sikkes, geb. 20-07-1913
 2. Marieke Sikkes, geb. 31-01-1915
 3. Folkert Sikkes, geb. Spannenburg 17-09-1917, volgt 7e generatie
 4. Hielke Sikkes, geb. 08-07-1921
 5. Bouwe Sikkes, geb. 08-07-1921

 

7e generatie.

Folkert Sikkes, geb. Spannenburg, gem Tjerkgaast 17-09-1917, bakker, overl.    Emmen 17-09-2005, oud 88 jaar, begr. Bargeroosterveld, trouwde, oud 29 jaar, op 13-08-1946 met Murkje Yntema, oud 27 jaar, op 22-02-1919, overl. Emmen 2010, oud 91, begr. Bargeroosterveld, dr. van Bote Yntena en van Akke Bruinsma.

Uit dit huwelijk: 10 kinderen.

Folkert was bakkersknecht; hij heeft het vak bij verschillende bakkers in Friesland geleerd. Als    knecht moest hij het gebakken brood bij de klanten bezorgen. Tijdens het uitventen leerde hij zijn latere vrouw Murkje kennen. Kort na de oorlog, in 1946, trouwden ze. De grote wens van    Folkert was om ooit eigen baas te zijn. De gelegenheid deed zich voor toen hij de bakkerij van bakker Knol aan de Ensingwijk te Erica kon overnemen. Hij was niet de enige bakker op Erica,    maar door samen met Murkje hard te werken konden zij een goede boterham verdienen. In   1962 is Folkert met de bakkerij gestopt. Door de komst van de broodfabriek en de supermarkt werd de concurrentie te groot. Hij kreeg een baan bij de AKU en verhuisde in 1965 naar   Barger Oosterveld.

 

 Bron.:Gem.Archief Emmen en Alle Friezen
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door : Gerard H.J.Kolker
02-02-2015