Genealogie van familie Eit Poelman (kapper)

Geplaatst op 19-01-21

Stamreeks
van

Eit Poelman

(1927-1999)

Kapper te Erica

 

 

 

 

1e generatie.

Jan Lucas Poelman, tamboer in de compagnie van de Heer Commandeur Sebenius, geb. ca. 1680, trouwde te Groningen op 22 mei 1720 met Kunneghjen Jans, ged. Groningen

 

 

Uit dit huwelijk:

1.       Lucas Jans, ged. Groningen 21-02-1721, over de Herebrug, volgt 2e generatie

2.       Anna Lucas, ged. Groningen 10-02-1723, over de Herebrug

3.       Lucas Lucas, ged. Groningen A-kerk 04-04-1725, A. kerk

4.       Leentjen Lucas, geb. Kleine Raamstraat 1729,  ged. Groningen  A. kerk 25-10-1729, overl. Groningen vóór 1731

5.       Leentjen Lucas,  geb. Kleine Raamstraat, ged. Groningen  A. kerk 15-04-1731

6.       Jannes Lucas, geb. Kleine Raamstraat,  ged. Groningen A. kerk 26-03-1734

 

2e generatie.

Lucas Jans Poelman, soldaat, geb. Groningen ca. 1721, ged. 21-02-1721, overl. 06-06-1768, oud 43 jaar, trouwde (1) te Marum 06-09-1744 met Geeske Klaassens, huisvrouw, geb. Noordwijk, overl. Noordwijk 1761 trouwde (2) te Marum op 22-11-1762 met Aaltje Eites Lenzes, oud 31 jaar ( in de trouwakte staat de naam van de bruid geschreven als: Auktje Eikes), Aukje is ged. te Melijk (Marum) op 07-05-1731, dr. van Eite Lenzes en Sakijn Jans

 

 

Uit 2e huwelijk:

1.       Eit Lucas Poelman, geb Noordwijk (Marum) 1763, ged. Noordwijk 15-05-1763, volgt 3e generatie.

2.       Klaaske Lucas Poelman, geb. Noordwijk ( Marum) 1768, ged. Noordwijk 11-12-1768, overl. Noordwijk 00-09-1800, oud 32 jaar, in de kraam overleden, tr. Noordwijk 07-12-1798metMichiel Jannes.

 

3e generatie.

Eit Lucas Poelman, geb. Noordwijk (Marum) 1763, ged. Noordwijk 15-05-1763, overl. Marum 27-04-1847, oud 84 jaar, trouwde te Marum op 29-12-1799 met Boukje Tjeerts Bosklopper, geb. Marum ca.1775, ged. Marum 27-11-1776, overl. Marum 21-11-1839, oud 64 jaren, dr. van Treerd Berends Bosklopper en Lampke Gerrits Wiggels.

Uit dit huwelijk:

1.   Aukje Eits (Antje) Poelman, ged. Noordwijk 23-03-1800, overl. Marum 12-08-1859, oud 59 jaar, trouwde, oud 39 jaar, te Marum op 07-11-1839 met Franke Jans Veerman, weduwnaar, geb. Zevenhuizen (Leek) 30-06-1795, overl. De Wilp (Marum) 23-06-1847, oud 54 jaar, zn. Jan Jacobs Veerman en Fijke Willems. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Franke bracht in het huwelijk 6 kinderen mee.

2.       Tjeerd Eites Poelman, ged. Marum 16-09-1801, overl. Marum vóór1804

3.       Klaaske Eits Poelman, ged. Marum 16-09-1802, overl. Marum 29-08-1842, oud 40  jaar.

Klaaske kreeg 2 kinderen waarvan de vader onbekend is. Het eerste kind overleed na 11 dagen. Het tweede kind, hendrik bleef in leven.

4.       Tjeert Eits Poelman, geb. Marum 06-08-1804, ged. Marum 26-08-1804, overl. Marum 21-02-1806, oud 1 jaar

5.       Hendrik Eits Poelman, geb/ged. 05-10-1805/03-11-1805, overl. Marum 12-12-1885, oud 80 jaar, trouwde (1) met  Goitske Loonstra,  geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) in 1799, overl. Surhuisterveen 21-12-1833,  ouf 34 jaar, dr. van  Goitzen Hendriks Loonstra en Trientje Baukes Oldenburger, trouwde (2), oud 30 jaar, te Marum op 04-04-1839 met Aukje Wobbes Alkema, wed. van Jacob Roelfs Posthuma, geb. Noordwijk 18-02-1809, overl. Marum 03-07-1883, oud 74 jaar, dr. van Wobbes Egberts Alkema en Riemke Onnes Zwart. Uit dit huwelijk 3 kinderen

6.       Lamke Eits Poelman, geb./ged. 08-10-1807/15-11-1807, overl. Marum vóór 1819, oud 11 jaren

7.       Tjeert Eits Poelman, geb./ged. 11-08-1810/02-09-1810, overl. Noordwijk (Marum) 14-02-1880, oud 69 jaar, trouwde, oud 22 jaar, te Opende (Grootegast) op 01-08-1833 met Lampke Ritskes de Vries, oud 31 jaar, geb. Opende 1802, ged. Opende 21-12-1802, overl. Noordwijk 05-09-1870, oud 68 jaar, dr. van Rikske Jans de Vries en Grietje Tonnis Fop, uit dit huwelijk 5 kinderen

8.       Lukas Eits Poelman, geb. Marum 02-04-1812, volgt 4e generatie

9.       Lamke Eites Poelman, geb. De Wilp (Marum) 31-07-1819, overl. De Wilp 09-09-1849, oud 30 jaar, trouwde met Evert Roelfs Randel, geb. 1805, overl. De Wilp 30-05-1855, zn. van Roelf Jans Randel en Trientje Eises, uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

4e generatie.

Lukas Eits Poelman, geb. Marum 02-04-1812, arbeider, overl. Valthermond  (Odoorn) 15-08-1881, oud 69 jaar, trouwde (1), oud 24 jaar, te Marum op 18-09-1836 met Asseltje Lijkels Leidsma (Leisma), oud 22 jaar, geb. Siegerswoude Ureterp (Opsterland) 11-05-1814, overl. Schaapstreek (Odoorn) 10-03-1867, oud 52 jaar, dr. van Liekele Libbig Leidsma en Aafke Hendriks Friesema.

Getuigen bij het huwelijk: Albert Eizes Postma, oud 58 jaren, kastelein; Johannes Scheerhoorn, oud 35 jaren, veldwachter; Wolter Sijtses Bergsma, oud 45 jaren, landbouwer en Willem Jans van Dalen, oud 30 jaren, wever, hebben de getuigen, nadat de bruidegom en bruid, de vader en moeder van de bruidegom, en de moeder van de bruid, verklaard hadden niet te kunnen schrijven noch tekenen, deze akte na behoorlijke voorlezing nevens ons Ambtenaar ondertekend.

Trouwde (2), oud 66 jaar, te Odoorn op  24-12-1874 met Aukjen Wylpstra, oud 55 jaar, geb. Opsterland 20-06-1819, overl. Stadskanaal 12-12-1902, oud 83 jaren, dr. van Harmen Jans Wylpstra en Grietje Hendriks Tiesma, wed. van Lebbe Leisma.

Getuigen bij het 2e huwelijk: Johannes Bernardus Theodorus Bussemaker, oud 50 jaren, koopman; Warse Klingenberg, oud 45 jaren, kleermaker; Berend Berends, oud 28 jaren, dienstknecht en Petrus de Roo, oud 23 jaren, boekdrukker. En hebben de getuigen, nadat de comparanten verklaard hadden de kunst van handtekenen niet te verstaan, deze acte na behoorlijke voorlezing nevens ons Ambtenaar ondertekend.

 

Uit 1e huwelijk:

1.       Aafke Poelman, geb. De Wilp (Marum) 05-06-1837, overl. Odoornerveen (Odoorn) 26-08-1909, oud 72 jaar, trouwde Marum 03-09-1859 met Meindert Aardema, geb. Marum 26-11-1830, overl. Odoorn 26-08-1906, oud 75 jaar, zn. van Jacob Stevens Aardema en Akke Juriens van der Wal. Uit dit huwelijk 7 kinderen

2.       Eit Poelman, geb. De Wilp13-02-1839, overl. Marum 16-02-1839, oud 3 dagen

3.       Eit Poelman, geb. De Wilp 22-02-1840, volgt 5e generatie

4.       Liekel (Lijkel) Poelman, geb. Marum 27-09-1842, overl. Marum 17-01-1845, oud 2  jaren

5.       Bouktje Poelman, zonder beroep, geb. Marum 22-04-1845, overl. Valthermond (Odoorn) 27-02-1883, oud 37 jaar, trouwde, oud 21 jaar, te Vlagtwedde op 07-03-1867 met Kornelis Dol, arbeider,  oud 24 jaar, geb. Stadskanaal 31-01-1843, overl. Groningen 16-06-1906, oud 63 jaar, zn. van Luitje Koops Doll en Doetje Dauwes Snijder. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

De bruid, de moeder des bruidegoms, de vader der bruid verklaarden niet te kunnen schrijven.

                De bruidegom ondertekende de akte met Doll.

Kornelis trouwde later te Odoorn op 31-05-1884 met Annegien Hekman, geb. Stadskanaal 08-11-1848, overl. Valthermond 20-02-1904, oud 55 jaar, dr. van Otte Hekman en Joetje Koning. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

6.       Lijkel Poelman, geb. Marum 27-05-1848, overl. ?, trouwde, oud 27 jaar, te Odoorn op 07-01-1876 met Gepke Venema, oud 19 jaar, geb. Marum 26-02-1856, overl. ?, dr. van Bonne Douwes Veenema en Aaltje Harms Eliveld. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

7.       Auktje Poelman, geb. Marum 21-05-1851, overl. Valthermond (Odoorn) 29-05-1890, oud 39 jaar, trouwde, oud 17 jaar, te Odoorn op 14-08-1868 met Egbert Vos, arbeider, geb. Drouwenerveen (Borger) 10-11-1844, overl. Odoorn 13-03-1929, oud  84 jaar, zn. van Roelof Pieters Tjassens Vos en Elsien Egberts Siepel. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Egbert trouwde later, oud 46 jaar, te Odoorn op 10-02-1891 met Trientje Vos, oud 38 jaar, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 02-05-1852, overl. Valthe (Odoorn) 08-07-1927, oud 75 jaar, dr. van Jan Jans Vos en Stientje Zeven.

 

8.       Tjietske Poelman, geb. Marum 18-11-1853, overl. Odoorn 16-03-1944, oud 90 jaar, trouwde (1) te Odoorn ca. 1870 met Cornelis Vos, arbeider, geb. Borger 10-05-1846, overl. Valthermond (Odoorn) 22-08-1888, oud 42 jaar en 3 maand, des namiddags om half zeven, trouwde (2), oud 35 jaar, te Odoorn op 27-08-1889 met Reinder Klein, arbeider, wed. van Rika Niks, geb. Borger 10-08-1851, overl. Valthermond

15-09-1917, oud 66 jaar, zn. van Sietse Klein, arbeider en Roelfje Elsjes Schut.

Uit 1e huwelijk 5 kinderen, uit 2e huwelijk 3 kinderen.

9.       Hendrikje Poelman, geb. Marum 05-12-1857, overl. Valthe (Odoorn) 29-12-1940, oud 83 jaar, trouwde, oud 22 jaar, te Emmen op 11-12-1879 met Pieter Joukes Dijkstra, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 23-10-1857, overl. Exloo (Odoorn) , oud 72 jaar. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

 

5e generatie.

Eit Poelman, geb. de Wilp (Marum) 22-02-1840, arbeider, overl. Emmen 03-05-1918, oud 78 jaren, trouwde, oud 28 jaren, te Odoorn op 14-04-1868 met Aaltje Vos, oud 18 jaar, arbeidster, geb. Drouwernermond (Borger) 01-06-1849, overl. Emmen 12-07-1912, oud 63 jaren, dr. van Roelf Pieters Vos en Elsien Sipel.

 

Eit was tijdens zijn werkzaam leven “onderbaas” op de boerderij annex “Nieuw Haarlem” aan de Pannekoekendijk. Hij was het ook die op 11 april 1885, hij was toen 45 jaar oud, de “welkomstschoten” uit zijn pistool vuurde ter begroeting van de evangelist Wilhelm Jonker en zijn gezin bij hun aankomst op Erica.

                                              Het gezin, ouders en 4 kinderen,werd op 21 februari 1875 ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente Emmen,                                                     zie deel 7, blad 68.  

                Getuigen bij het huwelijk: Jan Timmer, oud 63 jaren, winkelier; lodivicus Franciscus Timmermans, oud 37 jaren, veldwachter; Marisse Marissen, oud 58 jaren, landbouwer; en Hendrik Kuipers, oud 59 jaren, arbeider. En hebben de comparanten en getuigen, nadat de bruid alsmede de vader van den bruidegom verklaard hadden de kunst van handtekenen niet te verstaan, deze acte na behoorlijke voorlezing nevens ons Ambtenaar ondertekend.

 

Uit dit huwelijk:

1.       Lukas Eit Poelman, geb. Valtherveen (Odoorn) 21-05-1868, overl. Erica 02-03-1894, oud 25 jaar  

2.       Roelf Poelman, onderbaas, geb. Valtherveen, Odoorn 14-07-1870, overl. Emmen 16-04-1961, oud 90 jaar, trouwde, oud 26 jaar,te Emmen met Jelligje Trijntje Scheper, oud 22 jaar, geb. Hoogeveen 16-03-1874, overl. 05-05-1946, oud 72 jaar, dr. van Egbert Scheper en Ninke van der Veen.

3.       Asseltje Poelman, arbeidster, geb. Valthermond 30-06-1872, overl. Emmen 04-12-1952, oud 80 jaar, trouwde, oud 17 jaar, te Emmen op 15-04-1890 met Derk Oost, arbeider, geb. Odoornerveen 05-11-1869, overl. Emmen 30-07-1938, oud 68 jaar, zn. van Albert Oost en Dina Boers. Uit dit huwelijk: 11 kinderen

4.       Egbert Poelman, geb. Valthermond 18-07-1874, overl. Erica (Emmen) 19-08-1960, oud 86 jaar, trouwde, oud 24 jaar, te Emmen op 01-07-1898 met Hillegiena Witvoet, geb. Bovensmilde (Smilde) 28-09-1877, overl. Erica 17-06-1964, oud 86 jaar, dr. van Hendrik Witvoet en Jantje Post. Uit dit huwelijk: 13 kinderen.

5.       Elsina Poelman, geb. Nieuw Amsterdam 27-04-1876, overl. Emmen 10-07-1954, oud 78 jaar, ber. Erica alg., trouwde, oud 21 jaar, te Emmen op 05-04-1898 met Harm Wever, geb. Nieuw Amsterdam 15-12-1874, overl. s’ Gravenhage 07-01-1955, oud 80 jaar, zn. van Roelof Wever en Hendrikje Veeninga, uit dit huwelijk; 9 kinderen

6.       Lijkle Poelman, geb. Nieuw Amsterdam 09-05-1878, overl. Nieuw Amsterdam 06-05-1902, oud 23 jaar.

7.       Johanna Eits Poelman, geb. Nieuw Amsterdam 30-07-1880, overl. Enschede 13-03-1967, oud 86 jaar, trouwde, oud 20 jaar, te Emmen op 25-04-1901 met Jan Schonewille, geb. Nieuw Amsterdam19-01-1879, overl. Enschede 17-05-1963, oud 84 jaar, zn van Hendrik Schonewille en Jantje Drenth: Uit dit huwelijk 4 kinderen

8.       Henderikus Poelman, arbeider, geb. Erica 03-07-1882, overl. ?, trouwde, oud 24 jaar, te Emmen op 09-10-1906 met Fennegien Tromp, dienstbode, oud 24 jaar, geb. Gramsbergen 28-03-1886, overl. ? dr. van Wouter Tromp en Gerritdina Hultink.

9.      Elisabeth Poelman, geb. Erica 27-03-1884, overl. Emmen 25-01-1983, oud 98 jaar, begr. Erica alg.

10.   Aaltje Poelman, arbeidster, geb. Erica 03-01-1886, overl. Emmen 19-03-1975, oud 89 jaar, begr. Emmer Compascuum (Emmen),trouwde, oud 25 jaar, te Emmen op 04-05-1911 met Willem van der Weide, arbeider, oud 32 jaar, geb. Nieuw Amsterdam22-12-1878, overl. Emmen 13-10-1950, oud 71 jaar, begr. Emmer Compascuum, zn. van Willem Jans van der Weide en Liezabeth Pater, arbeiders. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bruidegom en bruid verklaarders, de eerste met toestemming der tweede, voor het hunne te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Elsje, geboren alhier drie januari dezes jaars, en ingeschreven in het geboorteregister van dit jaar, als kind van Aaltje Poelman. Waarvan akte, welke is voorgelezen. De moeder der bruid verklaarde geen schrijven te hebben geleerd.

11.   Eit Poelman, arbeider,  geb. Erica 05-07-1887, overl. Emmen 08-09-1959, oud 72 jaar, begr. Erica alg,  trouwde, oud 24 jaar, te Emmen op 25-04-1912 met Maria Wilhelmina Melgert, arbeidster, geb. Emmen 05-09-1890, overl. Emmen 28-10-1964, oud 74 jaar, begr, Erica alg., dr. van Willem Frederik Petrus Melgert en Jantje de Vries. Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

12.   Aukje Poelman, arbeidster, geb. Erica 09-03-1889, overl. Schoonebeek 22-09-1965, oud 76 jaar, begr. Erica alg, trouwde, oud 27 jaar, te Emmen op 21-07-1916 met Henderilkus (Henderikus Frederik Karel) de Vries, arbeider, geb. Erica 06-05-1895, overl. Almelo 25-05-1973, oud 78 jaar, begr. Erica alg. zn. Koop de Vries en Catharina Margaretha Kühl. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

De ouders

des bruidegoms

verklaarden geen

schrijven te hebben geleerd.

 

 

 

13.   Hermannus Poelman, geb. Erica 09-04-1891, volgt 6e generatie

6e generatie.

Hermannus Poelman, arbeider, geb. Erica (Emmen) 09-04-1891, overl. Emmen 09-04-1961, om 15 uur 15 min., oud 70 jaar, trouwde, oud 26 jaar, te Emmen op 28-03-1918 met Riksien Fokkema, arbeidster, oud 24 jaar, geb. Veenoord (Sleen) 01-08-1894, overl. Emmen 18-10-1958, om 15 uur 40, oud 64 jaar, begr. Erica algemeen, dr. van Harm Fokkema en Oelke de Vries.

Getuigen bij het huwelijk Harm Schepers. oud 54 jaren concierge; Tonnis Sprenger,

oud 37 jaren, commies ter secretarie, beiden wonende alhier.

De moeder der bruid verklaarde geen schrijven te hebben geleerd.

 

Uit dit huwelijk;

1.       Aaltje (Alie) Poelman, geb. Emmen 01-11-1918, overleden

2.       Oeleke Poelman, geb. Emmen 25-07-1920, overl. Emmen 18-06-1927, oud  6 jaar

3.       Asseltje Poelman, geb. Emmen 09-04-1922

4.       Harm Poelman, geb. Emmen 25-07-1923

5.       Elsina Poelman, geb. Emmen 12-11-1925

6.       Eit Poelman, geb. Emmen 02-05-1927, volgt 7e generatie

7.       Martinus Poelman, geb. Emmen 19-05-1928

8.       Oelkje Poelman, geb. Emmen 21-03-1930

9.       Johanna Poelman, geb. Emmen 08-09-1931

10.   Riksien Poelman, geb. Emmen 04-03-1933

11.   Elisabeth Poelman, geb. Emmen 20-01-1935

12.   Luts Poelman, geb. Emmen 20-05-1936

13.   Mans Poelman, geb. Emmen 06-09-1939, overl. Emmen 07-05-2018, oud 78 jaar.

 

7e generatie.

Eit Poelman, kapper, geb. Erica (Emmen) 02-05-1927, overl. Emmen 22-06-1999, oud 72 jaar, begr. Erica algemeen, trouwde, oud 35 jaar, te Emmen op 23-04-1963 met Sjouk Mulder, oud 21 jaar, geb. Emmen 25-02-1942.

 

Eit was van jongs af aan geïnteresseerd in het kappersvak. Het vak van boekhouder, boer of op de fabriek werken, zoals zijn broers deden, was aan Eit niet besteed. Na de lagere school kon hij als leerling aan de slag bij kapper Douwe Stormer in Emmen. Zijn taak bestond uit het opvegen van geknipte haren. Je moest bij het begin beginnen. Na een aantal jaren is hij als leerling verder gegaan bij kapper Wolters op Erica. En daarna kapper Hebels. Bij kapper Hebels heeft hij zijn vlotte babbel verder ontwikkeld. Op ’n bepaalde leeftijd kon Eit naar de kappersschool in Emmen. Daar kreeg hij z’n geliefde opleiding die hij keurig heeft afgerond. Nu was het tijd om voor zichzelf te beginnen. Kapper Hebels stopte ermee, zo kon hij de klanten overnemen en is Eit in 1958 begonnen in een pand aan de Havenstraat. Na vier jaar aan de Havenstraat te hebben gewerkt heeft hij zijn salon verruild voor een nieuw pand aan de Pandijk 22, de voormalige zaak van groentehandelaar Prinsen. Van timmerlieden tot schilders, iedereen heeft de handen uit de mouwen gestoken om de groentewinkel om te toveren tot een keurige kapperssalon. Heropening van de kapperssalon was op maandag 8 april 1963. In de salon konden de klanten zich laten knippen en scheren. Het knippen in 1958 kostte toen 1 gulden en tot 13 jaar 75 cent.  Op zaterdagmiddag kwamen o.a. de nozems om een slag in hun haar te laten leggen door Eit zodat ze ’s avonds op stap konden gaan.

 

Bron:Gemeentearchief Emmen,wie was wie                                                 “Historische Kring Erica”

Met dank aan Henk Sijbom                                                   Door:Gerard H.J.Kolker d.d. november 2019