Genealogie van familie Jagt Derk

Geplaatst op 17-10-14

Stamreeks

VAN

Derk  Jagt

(geb. Nw. Amsterdam 01-01-1876)

1e generatie.

            Jacob Hendriks, geb. ca. 1700, trouwt Zwaantje Aalders, geb. ca. 1700

Uit dit huwelijk:

 1. Alert Jacobs, ged. Donkerbroek 16-12-1734
 2. Derk Jacobs Jagt, ged. Donkerbroek 07-01-1739
 3. Hasseltien Jocobs, ged. Donkerbroek 24-06-1743

 

2e generatie.

Derk Jacobs Jagt, ged. Donkerbroek 07-01-1739, tr. Stientje Derks, ged. Olderberkoop 09-04-1732, dr. van Derk Harmens Visser en van Stine Bogemaker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Durks Jagt, ged. Haule 10-01-1762
 2. Hendrick Durks, ged. Haule 16-12-1764
 3. Jan Durks Jagt, ged. Haule 26-11-1766
 4. Jacobjen Durks, ged. Haule 10-02-1769
 5. Trijntje Durks Jagt, ged. Haule 30-06-1771

 

3e Generatie.

Jan Durks Jagt, ged. Haule 26-11-1766, schipper, overl. Smilde 07-09-1826, oud 60 jaar, tr. Donkerbroek 09-09-1787 Grietien Cornelis Flokstra, geb. Haulerwijk 03-03-1768, overl. Kloosterveen 27-10-1843, oud 75 jaar, dr. van Kornelis Alberts en van Baukjen Fookes.

Uit dit huwelijk:

 1. Stijntje Jans Jagt, geb. Haulerwijk 27-09-1787
 2. Kornelis Jans Jagt, geb. Donkerbroek 31-01-1790
 3. Derk Jans Jagt, geb. Haulerwijk 28-07-1792
 4. Bauke Jans Jagt, geb. Haulerwijk 17-02-1795
 5. Jacob Jans Jagt, geb. Haulerwijk 29-12-1796
 6. Fake Jans Jagt, geb. Kloosterveen 14-02-1799

 

4e Generatie.

Derk Jans Jagt, geb. Haulerwijk 28-07-1792, ged. Donkerbroek 01-10-1792, (“Volgens akte van bekendheid d.d. 26-05-1834 Vredegerecht te Assen is Jans Jagt in 1813 naar Frankrijk vertrokken voor zeedienst en sindsdien is niets meer van hem vernomen”.) tr. Smilde 11-06-1812 Marchien Arends Hoogeveen, geb. Kloosterburen20-04-1788, overl. Kloosterveen 26-09-1863, oud 75 jaar, dr. van Arent Hoogeveen en van Jantje Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jagt, geb. Smilde 16-07-1813

5e Generatie:

Jan Jagt, geb. Smilde 16-07-1813. schipper, overl. Meppel 24-03-1891, oud 78 jaar, tr. Smilde 06-06-1834 Hendrikje Jacobs Jagt, geb. Smilde 02-02-1816, overl. Meppel 24-01-1888, oud 72 jaar, dr. van Jacob Jippen Jagt en van Leentje Hendriks Doek.

Uit dit huwelijk:

 1. Marchje Jagt, geb. Smilde 31-08-1837
 2. Jacob Jagt, geb. Meppel 30-08-1839
 3. Margien Jagt, geb. Giethoorn 30-04-1843
 4. Hendrikje Jagt, geb. Sappermeer 18-07-1847
 5. Magdalena Jagt, geb. Smilde 28-03-1851

 

6e Generatie.

Jacob Jagt, geb. Meppel 30-08-1839, arbeider, overl. Emmen 10-01-1909, oud 70 jaar, tr. Emmen 27-03-1863 Jantje Franzen Kramer, geb. Ooststellingwerf 19-07-1841, overl. Emmen 27-06-1905, oud 63 jaar, dr. van Frans Gerrits Kramer en van Auke Heeres Hangelbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje Jagt, geb. Emmen 1861
 2. Frans Jagt, geb. Nw. Amsterdam 19-06-1863
 3. Jan Jagt, geb. Nw. Amsterdam 24-09-1865
 4. Anke Jagt, geb. Nw. Amsterdam 01-06-1870
 5. Magdalena Jagt, geb. Nw. Amsterdam 10-01-1873
 6. Derk Jagt, geb. Nw. Amsterdam 01-01-1876
 7. Derkje Jagt, geb. Nw. Amsterdam 18-07-1879
 8. Catharina Jagt, geb. Nw. Amsterdam 19-07-1883

 

7e Generatie.

Derk Jagt, geb. Nw. Amsterdam 01-01-1876, arbeider, overl. Erica 22-12-1956, oud 80 jaar, tr. Emmen 06-04-1897 Freekje Luth, geb. Vlagtwedde 22-06-1877, arbeidster, overl. Erica 22-08-1933, dr.van Jan Luth, arbeider en van Wupke Alberts Hensums.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje Jagt, geb. Riesenbeck (Dld) 11-09-1897
 2. Wupke Jagt. geb. Emmen 31-05-1895
 3. Jacob Jagt, geb. Erica 23-08-1900, overl. Erica 11-11-1902, oud 2 jaar
 4. Jantina Jagt, geb. Erica 01-11-1902
 5. Hendrikje Jagt, geb. Erica 04-08-1905

 

Bron:Drenlias, Genlias en genealogie Jagt
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door:Gerard H.J.Kolker
24-03-2009