Genealogie van familie Bosma Everdina

Geplaatst op 31-07-15

 Stamreeks

van

Everdina Bosma

 

1e generatie.

Launne Jelmers, geb. ca. 1754, trouwde met Grietje Berends

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Berends/Beerends Bosma, geb.Wijnjeterp 1779, volgt 2e generatie

Bosma 1

Wijnjewoude is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland. Wijnjewoude ligt tussen Bakkeveen en Hemrik vlakbij de oostgrens van de gemeente Opsterland, aan de N31 (Oosterwolde-Drachten). Duurswoude en Wijnjeterp waren twee streekdorpen die in de late middeleeuwen in elkaars verlengde op een zandrug tussen Alddjip (Koningsdiep) en Tjonger zijn ontstaan. Ze zijn in 1974 tot het dorp Wijnjewoude samengevoegd.
                De omgeving is parkachtig en recreatief zeer aantrekkelijk, met als parel de prachtige Duurswouderheide tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. Het is het grootste heideveld van Friesland, met pingoruïnes (dobben) en een heuse schaapskudde.           
                Wijnjewoude ligt ook aan de “turfroute”, de klassieke oude vaarroute voor de waterrecreatie door zuidoost Friesland.

 

2e generatie.

Anne Berends/Beerends Bosma, geb. Wijnjeterp 1779, overl. Smilde 16-01-1848, oud 69 jaar, trouwde, oud 34 jaar, te Opsterland op 13-12-1811 met Aaltje Willems (ook Aaltje Sakes) Veenstra (ook de Vries), geb. Wijnjeterp 1787, overl. Smilde woensdag 26-01-1848, oud 61 jaar, dr. van Willem Sakes en van Bontje Gerbens.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bos/de Bos, geb. Lippenhuizen, Opsterland 14-09-1813
 2. Berend (de) Bos/Bosma, geb. Wijnjeterp, Opsterland 15-08-1815
 3. Harm Annes Bosma/de Bos, geb. Wijnjeterp 06-12-1816
 4. Bontje/Bontien Annes Bosma/van den Bos, geb. Wijnjeterp 1818
 5. Girbe Bos/Bosma, geb. Smilde 12-04-1824
 6. Andries Bosma, geb. Smilde 30-10-1826
 7. Jacob/Jakob Bosma, geb. Smilde 18-`12-1828
 8. Grietje Bosma/Boschma, geb. Smilde 03-10-1830
 9. Sake Bosma, geb. Smilde 29-05-1833, volgt 3e generatie

 

3e generatie.

Sake Bosma, arbeider, geb. Smilde 29-05-1833, overl. Emmen 12-02-1915, oud 81 jaar, trouwde, oud 26 jaar, te Smilde op 26-11-1859 met Maaike Posthuma, oud 23 jaar, geb. Appelscha, Ooststellingwerf 26-08-1836, overl. Emmen 19-11-1914, oud 78 jaar, dr. van Jan Johannes Posthuma, arbeider en van Beitske Fokkes Akkerman.

Uit dit huwelijk:

 1. Betje Bosma, geb. Smilde 07-05-1861
 2. Anne Bosma, geb. Bovensmilde 22-12-1863, volgt 4e generatie
 3. Aaltien Bosma, geb. Smilde 17-01-1867
 4. Jan Bosma, geb. Bovensmilde 06-06-1871
 5. Grietje Bosma, geb. Smilde 11-08-1874, overl. Oranjedorp, Emmen 08-04-1900, oud 25 jaar
 6. Fake Bosma, geb. Zuidbarge, Emmen 30-06-1878

4e generatie.

Anne Bosma, arbeider, geb. Bovensmilde, Smilde 22-12-1863, ged. Nh, overl. Emmen 20-06-1937, oud 73 jaar, begr. Erica 25-06-1937, trouwde (1), oud 25 jaar, te Emmen op 05-04-1889 met Sjoukje Stoker, oud 31 jaar, arbeidster, geb. Smilde 17-07-1857, overl. Emmen 27-03-1890, oud 32 jaar, dr. van Jan Stoker, arbeider en Jantien Muskee, arbeidster, trouwde (2), oud 26 jaar, te Emmen op 19-12-1890 met Janna Pol, arbeidster, oud 23 jaar, geb. Emmen 16-12-1868, over. Emmen 14-12-1949, oud 82 jaar, dr. van Albert Pol en van Antien Post, arbeiders.

Uit 1e huwelijk:

 1. N.N. geb. Oranjedorp, Emmen 26-03-1890

Uit 2e huwelijk:

 1. Maaike Bosma, geb. Oranjedorp, Emmen 23-11-1891
 2. Albert Bosma, geb. Oranjedorp 25-06-1893
 3. Sake Bosma, geb. Oranjedorp 03-03-1895, overl. Emen 21-07-1897, oud 2 jaar
 4. Jan Bosma, geb. Oranjedorp 30-01-1897, overl. Erica 06-07-1897, oud 6 maanden
 5. Sakien Bosma, geb. Erica 18-07-1898
 6. Anne Bosma, geb. Erica 08-09-1900, volgt 5e generatie
 7. Jan Bosma, geb. Erica 14-08-1902
 8. Jacob Bosma, geb. Erica 00-04-1904, overl. Emmen 01-01-1905, oud 8 maanden

Anne en Sjoukje vestigden zich op 22 mei 1877, komende van Smilde, te Zuidbarge, zie bevolkingsregister van de gemeente Emmen, deel 1, blz.130.

 

5e generatie.

Anne Bosma, arbeider, geb. Erica, Emmen zaterdag 08-08-1900, overl., trouwde, oud 23jaar, te Emmen op zaterdag 15-03-1924 met Lummigje Hilvers, zonder beroep, oud 19 jaar, geb. Emmen zaterdag 23-07-1904, overl. dr. van Evert Hilvers, timmerman en van Jantina Fokkelina Strenk.

Uit dit huwelijk:

5 dochters, waaronder Everdina (Diny) Bosma, geb. Erica 1935

 

Bron:Gemeentearchief Emmen,Wie was wie
Alle Friezen

 

“Historische Kring Erica”
Door:Gerard H.J.Kolker
31-07-2015