Genealogie van familie Rienties Anna Maria Engelina

Geplaatst op 08-11-14

Stamreeks

van

Anna Maria Engelina Rienties

(geb. Erica 27-08-1921)

 

1e generatie.

Gerrit Willems Rijnties, geb. te Raalte ca. 1650, ged. rk. te Raalte, blauwverver en woonde op den Bussenkamp, overl. te Raalte na vrijdag 21-04-1730, oud ca. 80 jaar, trouwde, oud ca. 30 jaar te Raalte omstreeks 1680 met: Willemken Alberts.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Gerrits Rijnties, geb. Raalte ca. 1680
 2. Albert Rijntjes, geb. Raalte ca. 1685
 3. Wilhelmus (Willem) Gerrits Rijnties, geb. Raalte 1688, ged. Raalte op dinsdag 21-07-1688
 4. Anna Maria Gerrits Rijntjes, ged. Raalte op donderdag 08-02-1691
 5. Jan Rijntjes, geb. Raalte, ged. Raalte op donderdag 12-02-1693
 6. Henricus Rijnties, geb. Raalte, ged. Raalte op donderdag 14-07-1695, volgt                                                               2e generatie
 7. Anna Margaretha Rienties, ged. te Raalte op donderdag 01-05-1698
 8. Bernardus Rientjes, ged. te Raalte op woensdag 03-11-1700
 9. Maria Rientjes, ged. te Raalte op woensdag 18-07-1703

 

 

2e generatie:
Henricus Rijnties, geb. te Raalte, ged. te Raalte op donderdag 14-07-1695, schoenmaker, overl. te Raalte vóór zaterdag 27-02-1745, oud ten hoogste 49 jaar, hij trouwde te Raalte op donderdag 18-11-1723 met: Swaantien Jansen Wissink, nadat zij op zaterdag 30-10-1723 te Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Swaantien, is overleden te Raalte tussen 27-02-1745 en 07-12-1747.
Aantekeningen bij Swaantien Wissink:
(Bron: Rechtelijk Archief Raalte, deel 17, f420 en f461) Swaantien Wissink hertrouwt ca. maart 1745 te Raalte met Jannis Moleman. Op 27 febr. 1745 worden te Raalte voogden aangesteld over de 6 minderjarige kinderen (Willem, Hendricus, Antoni, Jan, Albert en Gerregien) van Swaantien Jansen en wijlen Hedricus Rijnties. De voogden worden Hendrik Rijnties en Hendricus Holleman. De moeder gaat een 2e huwelijk aan. Op 7 december 1747 sluiten Hendrik Rijnties en Jan Hemmink, voogden van de kinderen (Willem, Hendrikus, Jan, Albert en Gerregien) van Hendricus Rijnties en Swaantien Wissink, een overeenkomst met Jannis Moleman, weduwnaar van Swaantien Wissink. Jannis Moleman behoudt in eigendom het huis, het leer, de kuipen en het huisraad. Hij zal de kinderen opvoeden.

Uit dit huwelijk:

1. Antonij Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1725, overl. te Raalte tussen27-02-1745 en 07-12-1747, oud ca. 20 jaar.
2. Willem Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1725
3. Hendrikus Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1725
4. Albert Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1730
5. Johannes (Jan) Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1730, volgt 3e generatie
6. Gerregien (Gerritdina) Rijntjes, geb. te Raalte ca. 1738
3e generatie:
Johannes (Jan) Rijntjes, (ook genaamd Rientjes) geb. te Raalte ca. 1731, ged. rk., schoenmaker, overl. te Wijhe (Wegterholt), oud ca. 70 jaar, begr, te Heino
27-01-1801.
Notitie bij overlijden van Jan: Toen Jan begraven werd woonde hij bij de nieuwe tap aan de nieuwe  wetering in het Kerspel Wijhe, buurtschap Wegterholt, Schoutambt Wijhe.
Johannes trouwde (1) in de kerk te Wijhe op 20-05-1764, met: Zwane (Swaantien) Hendriks (Huurling), geb. te Wijhe ca. 1740. overl. te Wijhe (Wegterholt) voor
22-06-1768. Trouwde (2) in kerk te Heino op 10-07-1768, ondertrouw te Heino 24-06-1768, met: Joanna (Janna) Hendriks (van de kleine Moezewinkel), geb. te Dalfsen (Veldhoek) ca. 1740, overl. te Wijhe, oud ca. 35 jaar, begr. te Heino 17-06-1774.
Trouwde (3) in de kerk te Heino 26-02-1775, ondertrouw Heino 10-02-1775, met: Hendrika Derks (van den Belt), geb. te Heino ca. 1750, overl. te Wijhe, oud ca. 49 jaar, begr. te Heino 04-12-1799.
Aantekeningen bij Johannes Rijntjes:
Op 27-02-1764 verschenen voor de Scholtus van Wijhe, Antonie op de Leemculle en zij vrouw Johanna Lammert. Zij verklaren dat zij aan Jan Rijntjes hebben verkocht een akker land in dit gericht in de buurtschap Wegterholt, langs de nieuwe Wetering. Het land wordt in het zuiden begrensd door de Bourhofs en in het noorden door de weg naar het huis van Tildes. De koopprijs voor het land is 150.00. De verkopers verstrekken bovendien aan de koper nog 50.00. Voor de totale hypotheek van 200.00 bedraagt de rente 3%. De eerste verschijndag is 22-01-1765 en zo verder tot aan de aflossing. In de marge van bovenstaande: in 1771 verklaart Antoni Leemculle dat hij de bovengenoemde som van 200.00 met rente heeft ontvangen, de hypotheek wordt geroyeerd.

Op 22-06-1768 verschijnt voor het gericht te Wijhe Jan Rijntjes, weduwnaar van Swaantjen Hendriks. Hij gaat hertrouwen. Tot momberen over zijn zoon, Hendrikus, uit dit huwelijk, worden benoemd Jan Holterman en Willem Rijntjes. Hij bewijst aan zijn kind voor moeders goed 75 Carolise guldens, een boek met zilveren krappen, een gouden ring, het kastlinnen van de moeder en 20 el hemddoek. Bovendien krijgt zijn kind, al datgene, wat hij zelf van ’t kinds bestemoeder heeft geërfd. Hij zal het kind opvoeden.

Op 11-02-1771 verschijnen in het gericht Jan Rijntjes en zijn vrouw Janna Hendrix, zij verklaren als hypotheek van Willem Veenberg ontvangen te hebben 500 Caroli guldens. De rente bedraagt 3%. De eerste aflossing is 22-02-1772 en zo vervolgens tot aan de aflossing. De aflossing mag en moet de ander 12 weken voor de verschijndag aankondigen. Als onderpand geldt het huis van de comparanten, een akker land aangekocht 27-02-1764 van Anton van de Leemculle en een derde deel in de hale Thijlaars, heden aangekocht. In de marge van het bovenstaande: het bovengenoemde kapitaal is namens Rientjes afgelost met rente op 13-11-1806.

Op 08-02-1775 compareert voor het gericht van Wijhe, Jan Rijntjes, weduwnaar van Janna Hendriks; hij gaat hertrouwen. Tot momberen over zijn 4 kinderen (Swaantjen, Maria, Derk en Antoni, in egte verwekt, worden benoemd zijn broer Willem Rijntjes en de broer van zijn vrouw, Garrit Hendricus op Klein Musewinkel, de broer van zijn vrouw. De vader behoudt alle gerede en ongerede goederen, maar voor het goed van de moeder staat de vader af alle wollen en linnen kleren van de moeder, al haar zilver en goud sieraden, uitgezonderd daarvan zijn een blauwe stoffen jak, een zwart zijden kap en voorschoot van zijn eerste vrouw. Daarvoor belooft hij aan de kinderen te geven enige ellen beddengoed, 50.00 en 40.00, dubbele ellen vlasdoek en aan elk meisje een kistje met 8 halve guldens. Hij belooft zijn kinderen op te voeden en te laten leren.

Op 04-08-1800 verschijnt voor Hermanus van der Linden, Scholtus van Wijhe, Jan Rijntjes, weduwnaar van Hendrika Derks en wonende in dit gericht in de buurtschap Wechterholt. Tot momberen over zijn minderjarige kinderen (Johanna 23 jaar, Jan 21 jaar) worden benoemd Hendrik Derks van den Belt, oom van moederszijde en Jan Elshof op de Nijentap. Verder verklaart de comparant aan zijn zoon Derk Reintjes en diens vrouw Catharina Arends alle roerende en onroerende goederen af te staan. Dit met toestemming van bovengenoemde momberen en zijn meerderjarige kinderen Hendrikus Reintjes  en zijn echtgenote Wilhelmina van Lingen (met de mans als voogd), Susanna Reintjes en Antoni Reintjes. Derk Reintjes en diens vrouw Catharina Arends verplichten zich daarvoor hun vader en schoonvader voor zijn verdere leven in huis te nemen, te verplegen, van kost en kleren te voorzien en te laten begraven. Aan hun onmondige broer en zus zal worden uitgereikt en verdeeld al diens linnen, wol, goud, zilver en sieraden, verder nog een bed zonder toebehoren. Indien de minderjarige broer en zuster en de andere nog ongehuwde broer en zuster, zolang ze nog ongehuwd zijn, ziek of hulpbehoevend mochten worden, dan zijn zij in dat geval verplicht hun in huis te nemen en van kost en kleren te voorzien. Verder wordt nog overeengekomen, dat mocht het onverhoopt gebeuren dat er ongenoegen ontstaat tussen de comparant en diens zoon en schoondochter, dan verplichten de laatsten zich jaarlijks 78.00 uit te keren.

 

Uit het 1e huwelijk:

 1. Henricus Rijntjes, geb. te Wijhe, ged. te Raalte op 25-04-1765, overl. te Raalte op 25-04-1765, 0 dagen oud.
 2. Hendrikus Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt), ged. te Raalte 17-07-1766

Uit het 2e huwelijk:

 1. Susanna Maria (Zwaantje) Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt), ged. te Raalte 23-06-1769
 2. Maria Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt), ged. te Raalte 10-12-1770, overl. te Wijhe, oud 24 jaar, begr. te Heino 10-11-1795
 3. Theodorus (Derk) Rientjes (Rijntjes), geb. te Wijhe. ged. te Raalte

04-04-1772

 1. Antonius (Antoni) Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt), ged. te Raalte

21-05-1774

Uit het 3e huwelijk:

 1. Johanna (Joanna) Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt), ged. te Raalte 22-10-1776
 2. Johannes (Jan) Rientjes, geb. te Wijhe 25-03-1779, volgt 4e generatie

 

4e generatie:

Johannes (Jan) Rientjes, geb. te Wijhe (Wegterholt) 25-03-1779, timmerman (1816), arbeider (1839), boerenknecht, timmerman (1852), overl. te Ambt Hardenberg, 28-01-1857,oud 77 jaar, trouwde oud 37 jaar te Hasselt op 31-05-1816 met: Johanna (Janna) Jansen, oud  33jaar, geb. te Heino 13-05-1783, arbeidster, dr. van Joannes Jansen en van Maria Overmarsch (Kroes), overl. te Ambt Ommen op 09-06-1860, oud 77 jaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Rientjes, geb. te Hasselt op 24-02-1817
 2. Jan Rientjes, geb. te Zwollerkerspel op 28-03-1820
 3. Hermanus (Manus) Rientjes, geb. te Hasselt op 28-11-1825, volgt

5e generatie

 

5e generatie:

Hermanus Rientjes, geb. te Hasselt 28-11-1825, timmerman, overl. te AvereestRienties 1

09-11-1863, oud 37 jaar, trouwde te Avereest 19-05-1852 met:

Maria Sophia Wibier, geb. te Avereest 30-01-1829, overl.

te Avereest 17-10-1907,oud 78 jaar.

Rienties 2

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Catharina Johann Rienties, geb. te Avereest 01-03-1853, overl. te Avereest 03-12-1863, oud 10 jaar
 2.  Johannes Adolph Rienties, geb. te Avereest 29-01-1855, volgt 6e generatie
 3. Adolph Jozephus Rientjes, geb. te Avereest 02-08-1857, overl. te Avereest 16-11-1863, oud 6 jaar
 4. Johanna Catharina Rientjes, geb. te Avereest 19-10-1859, overl. te Avereest 03-11-1863, oud 3 jaar
 5. Hermannus Hendrikus Rientjes, geb. te Avereest 14-01-1862
 6. Antonetta Johanna Maria Rientjes, geb. te Avereest 26-02-1864, overl. te Avereest 07-03-1864, oud 2 weken

 

 

6e generatie:

Johannes Adolph Rienties, geb. te Avereest 29-01-1855, arbeider, overl. te Avereest 07-03-1935, oud 80 jaar, trouwde oud 26 jaar te Avereest 28-04-1881 met: Maria van Dijk, oud 21 jaar, geb. te Avereest 19-12-1859, overl. te Avereest
17-01-1946, oud 86 jaar, dr. van Bernardus van Dijk en van Maria Engelina Dreising.

Uit dit huwelijk: o.a.:

1.    Hermanus Hendrikus Johannes Rienties, geb. te Avereest 19-06-1882, volgt 7e generatie
2.   Bernardus Johannes Antonius Rienties, geb. te Avereest 1894, overl. te Avereest 26-10-1899, oud 5 jaar

7e generatie:

Hermanus Hendrikus Johannes Rienties, geb. te Avereest 16-06 1882, scheepstimmerman, overl. te Emmen 17-12-1970, begr. te Erica 22-12-1970, trouwde te Avereest 01-05-1908, met: Anna Maria Helmich, geb. te Kampen

01-05-1885, overl. te Emmen 13-03-1970, oud 86 jaar, begr. te Erica 17-03-1970, dr. van Gerhardus Johannes Helmich en van Theodora Theresia Schutte.

Getuigen bij het huwelijk: Johannes Gerhardus Peters, oud 37 jaar, scheepsbouwmeester: Carel Herdrikus Helmich, oud 24 jaar, tuinman, broer van de bruid; Marinus Hendrikus Helmich, oud 34 jaar, scheepstimmerman, broer van de bruid en Klaas Kuijer, oud 23 jaar, scheepstimmerman, allen wonende te Avereest.

 Rienties 3

Uit dit huwelijk:o.a.

1.Gerhardus Johannes Hermanus Rienties, geb. te Avereest 1911, overl.  te Avereest 19-11-1911, oud 2 maanden
2.Hermannus Gerhardus Antonius, geb. Emmen 29-07-1913
3.Gerard Rienties, geb. Emmen 04-07-1915
4.Anna Maria Engelina Reinties, geb. te Emmen 27-08-1921,  volgt 8e generatie
5.N.N.Rienties, geb. te Emmen 24-05 1926

 

8e generatie;

Anna Maria Engelina Rienties, geb. te Emmen 27-08-1921, ged. te Erica rk. winkelierster, overl. te Emmen 17-04-1996, begr. te Erica 22-04-1996, trouwde te Emmen 08-01-1946 met: Hermannus Johannes van der Kolk, geb. te Emmen

29-05-1914, overl. te Coevorden 23-12-1970, oud 56 jaar, begr. te Erica 29-12-1970, zn. van Hermannus Johannes van der Kolk en van Henderika Gesina Vinke.

Uit dit huwelijk:

7 kinderen.

Rienties 4

Bron:Genlias,Drenlias en Gem.Archief
Blog seniorennet.be
 
“Historische Krind Erica”
Samengesteld door Gerard H.J.Kolker
03-11-2009