Historische Kring Erica

Werk Groepen en hun samenstelling

Iedere werkgroep heeft een eigen werkgebied en een aantal vrijwilligers die zich met het onderzoek in dit werkgebied, veelal samen, bezig houden.

Regelmatig vinden er “kring bijeenkomsten” plaats bij welke gelegenheid de werkgroepen hun bevindingen en vorderingen met elkaar uitwisselen. Ook gebeurt het in het kader van een gezamenlijk afgesproken projecten, bijvoorbeeld het ieder jaar weer organiseren van een Foto Expositie met wisselende thema’s.

Mocht u denken dat vind ik een interessant gebied om een beetje van mijn vrije tijd in te steken, neem dan even contact op met de betreffende groep, of kom eens naar een van onze bijeenkomsten

Werkgroep naam

Contact persoon

1

Archeologie,  Geschiedenis, Infrastructuur en bebouwing

Gerhard Vedder

gerhard.vedder@planet.nl

2

Vereniging en bedrijfsleven. Documentatie, foto’s registratie en archivering van andere materialen en objecten 

Bert Fonk

fonk.bert@gmail.com