Historische Kring Erica

De Stichting Historische Kring Erica

De Stichting Historische Kring, afgekort HKE, is inmiddels met haar activiteiten niet meer uit ons dorp weg te denken.

Voorbeelden hiervan zijn de grote belangstelling voor de verhalenbundel over de Tweede Wereldoorlog, de Ringzegel Dvd over een dag op Erica in 1966 en de georganiseerde tentoonstellingen en lezingen.
Niet te vergeten zijn natuurlijk de activiteiten naar aanleiding van “Erica 150”; Het schrijven van het boek “150 jaar Op Erica”, de foto expositie waarin 40 momenten op de tijdlijn van 150 jaar op Erica werden afgezet tegen gebeurtenissen elders in de wereld op dat moment, de bouw van de plaggenhut, samen met onze jeugd, op het ijsbaanterrein als symbool van de “eerste woning op Erica”.

Van recentere datum is de grote foto expositie over 150 jaar kerkelijk leven op Erica. Een expositie in de R. K. Kerk  met prachtige en herinneringen oproepende foto’s, foto’s die nu allemaal “on-line” staan op de website van de HKE onder de rubriek “Foto’s”. Een rubriek waar wekelijks nieuwe “aanwinsten” gepubliceerd worden.

Een hoogtepunt in 2017 was de viering van het 10 jarig bestaan en, niet te vergeten, de uitgave van het 122 pagina’s tellende boek Ericase Toponiemen. Een rijk geïllustreerd boek waarin op zeer leesbare wijze de oorsprong van alle Ericase straatnamen, namen van bruggen, sluizen, wateren en buurtschappen worden uitgelegd.

En natuurlijk de soms grote maar altijd weer nieuwe projecten die door de HKE ieder jaar weer worden opgepakt, zoals de werkgroep “de Helpende Handjes” die, nadat ze op onze Algemene Begraafplaats een mooi monument gerealiseerd hebben nu voortdurend en in goed overleg met de gemeentelijke beheerder er voor zorgen dat het kerkhof er weer netjes en verzorgd bij ligt en een plek is waar het aangenaam toeven is.

Voor alles wat er dit seizoen weer gaat gebeuren verwijzen wij u graag naar ons programma.

Bestuurssamenstelling:

  Bestuursfunctie     Naam en Voorletters     Roepnaam     Telefoonnummer  
 Voorzitter  Ladrak, H.  Hans  0591-302121
 Secretaris  Vedder, G. J.  Gerhard  0591-301235
 Penningmeester  Hendriks, J  Jan  0591-302128
 Lid  Hanenbergh  Rudy  0591-562329
 Lid  Hemel, J. H.  Johan  0591-302330
 Lid  Vacature
 Lid  Vacature

Nieuwe Leden:

Omdat wij geen vereniging zijn hebben wij weliswaar geen “echte leden”, maar wilt u actief meedoen met het verzamelen, in beeld brengen en vastleggen van de historie van ons dorp, dan kan dat door “lid” te worden van de HKE. Hebt u interesse, neem dan contact op met de secretaris: Zijn E-mailadres is: gerhard.vedder@planet.nl

Donateurs:

Draagt u de HKE een warm hart toe en wilt u, evenals inmiddels vele anderen, het werk van de HKE financieel ondersteunen?
Dan kan dat door donateur te worden. Vanaf € 5,- per jaar, een hoger bedrag mag natuurlijk ook, bent u al donateur en kunt u genieten van een aantal voordelen.
Hebt u interesse, neem dan even contact op met de penningmeester: Zijn E-mailadres is: J.Hendriks1946@kpnmail.nl.

En mocht u zelf uw donatie of geldelijke ondersteuning voor de HKE willen overmaken dan kunt u hiervoor het volgende bankrekening nummer gebruiken:  NL35 RABO 0310 2945 68 t.n.v. Stichting Historische Kring Erica, met vermelding van de bestemming van het overgemaakte bedrag.