Genealogie van familie Velt Johannes

Geplaatst op 13-09-14

Stamreeks

van

Johannes Velt (dikke Velt)Veldwachter Velt

( 1892-1959 )

Veldwachter te Erica

 

1e generatie.

Gijsbertus Jans Velt, trouwde te Winssen op 04-04-1727 met Catharina Peters, begr. Horssen 08-03-1785

Uit dit huwelijk:

1.     Otto Velt, gedoopt Horssen, volgt 2e generatie.

2.     Maria Velt, overl. Horssen 14-09-1788

3.     Johanna Velt, ged. Horssen 17-10-1741, overl. Dreumel 16-12-1824

4.     Johannes Velt, ged. Horssen 13-05-1743

5.     Helena Velt, ged. Horssen 28-02-1746, begr. Horssen 23-06-1749

6.     Leonardus Velt, ged. Horssen 08-10-1748

7.     Helena Velt, ged. Horssen 26-02-1751, overl. Horssen 20-04-1825

 

2e generatie.

Otto Velt, gedoopt Horssen, overl. Horssen 08-03-1773, oud 37 jaar, zoon van Gijsbertus Jans Velt en van Catharina Peters, trouwde kerk te Horssen op 15-10-1761 met: Elisabeth van den Acker, gedoopt Horssen 29-01-1734, overl. Horssen 16-01-1791, oud 56 jaar, dochter van Aedert van den Acker en van Jenneke Heimbrix.

Velt 1

Uit deze relatie:

1.    Gijsbertus Velt, ged. Horssen 24-12-1761, overl. Schalkwijk 24-12-1813

2.     Johanna Velt, ged. Horssen 22-12-1763, overl. Horssen 18-02-1823

3.    Antonius Velt, gedoopt Horssen 20-09-1765

4.    Catharina Velt, gedoopt Horssen 20-02-1768

5.    Johannes Velt, gedoopt Horssen 27-11-1769, volgt 3e generatie

6.    Otjen (Uetje) Velt, gedoopt Horssen 24-04-1773, overl. Horssen 16-02-1784, oud 10 jaar.

           

      3e generatie.

      Johannes Velt, ged. Horssen 27-11-1769, dagloner, arbeider, overl. Horssen

      13-12-1823, oud 54 jaar, zn. van Otto Velt en van Elisabeth van den Acker, trouwde te Horssen op 23-02-1802 met: Maria Arts, overl. vóór 14-02-1809, trouwde, oud 39 jaar, te Horssen op 27-01-1809 met Gosuina (Gosewien) Konings, oud 24 jaar, gedoopt te Appeltren 26-02-1784, overl. Horssen 18-11-1820, oud 36 jaar, dochter van Franciscus Konings en van Dorothea Janssen.

      Uit 1e huwelijk:

1.    Maria Velt, ged. Horssen 19-03-1803, overl. Horssen 21-04-1803,

oud 1 maand

2.    Adrianus Velt, ged. Horssen 19-03-1803, overl. Horssen 27-03-1803,

oud 3 dagen

3.    Maria Velt, ged. Horssen 02-06-1804, overl. Horssen 17-03-1805,

oud 9 maand.

4.    Maria Elisabeth Velt, ged. 25-12-1806, overl. Horssen 28-03-1808,

      oud 1 jaar.

 

      Uit 2e  huweijk.

5.    Maria Velt, ged. Horssen 12-02-1809, overl. Horssen 19-01-1863

6.    Otto Velt, ged. 17-12-1810, volgt 4e generatie

7.    Geertruide Velt, ged. Horssen 04-02-1812, overl. Afferden (G) 13-05-1891

8.    Gerarda Velt, ged. Horssen 18-06-1813, overl. Horssen 02-09-1847

9.    Gijsbertus Velt, ged. Horssen 13-08-1815, overl. Horssen 21-04-1834, oud 18 jaar

10.  Derk Velt, ged. Horssen 11-04-1819, overl. Appeltern 21-02-1847, oud 27 jaar

                                                                         Horssen, gemeente DrutenVelt 2

 

 Kaart van de gemeente Horssen uit Kuypers,
gemeenteatlas, 1867

            Historisch- geografische schets.

            Het grondgebied van Horssen wordt aan de noordzijde begrensd door de Oude Wetering of Broekse Leigraaf, die de grens vormt met de kadastrale gemeente Afferden. Aan de zuidzijde grenst het dorpsgebied aan Batenburg en loopt het grondgebied ongeveer tot aan de nieuwe Wetering. Een al even hoekige grenslijn wordt gevormd met de grondgebieden van Bergharen aan de oostkant en van Altforst en Appelterm aan de westzijde. De bebouwing van   het dorpsgebied is gelegen op een tweetal en banen van natuurlijke verhogingen, die al vanouds voor vestiging in aanmerking kwamen: een brede baan die vanaf het Hoge Veld tot aan het grondgebied van het Huis Horssen   loopt en een smallere baan ten zuiden van de Oude Wetering, van de molenhoek tot aan het klooster Holtmeer en de Galgenberg. Het is aannemelijk dat de heuvel, waarop de middeleeuwse kerk staat, het eerst bewoond is geraakt, Bodemvondsten hebben bewoning aangetoond, die teruggaat tot de Merovingische tijd. Zeer waarschijnlijk bestond Horssen in zijn oudste kern uit een kleine krans van boerderijen rond de centrale akker op de donk, waarvan de omvang en begrenzing thans nog is terug te vinden in het verloop van de Pannekoekse- en Zelksestraat. Aan het oost einde van die akker is de kerk gebouwd en aan het westelijk einde het Kasteel . Vanuit deze kern is het dorp zich gaan uitbreiden in zuidoostelijke richting door een middeleeuwse kampontginning op het Hoge Veld, die stellig teruggaat tot het midden van de 12e eeuw. Mogelijk is een deel van het oude dorp bij deze oostwaartse verschuiving verder uitgedund. Ook zal de toenemende betekenis van de kasteelplaats een uitbreiding in westelijke richting wat hebben beperkt, zij het dat de hoeves langs het Neersteind wel degelijk een expansie in noordoostelijke richting. De occupatie van de stuifzandrug, waarop thans het gehucht Molenhoek ligt, dateert van omstreeks het midden van de 13e eeuw en zal stellig een belangrijke Impuls hebben gekregen door de stichting van het klooster Holtmeer, dat zijn bloeiperiode beleefde in de 15e eeuw. Het Laagveld, de grote kom tussen Molenhoek en het oude dorp, werd eerst ontgonnen, nadat de dijkring was gesloten in de 14e eeuw. In de huidige structuur van het dorp valt het tamelijk open karakter op van het westelijke gedeelte van de brede  bewoningsbaan van de kerkplaats tot aan het Huis Horssen enerzijds en de veel meer verdichte van de Rijdt, alsmede de grote hoeven met het suffix  “kamp” en  “heuvel” op het Hoge Veld.

     

            4e generatie.

      Otto Velt, ged. Horssen 17-12-1810, knecht, tapper en planter, overl. Horssen   08-02-1867, om 02.00 uur, oud 56 jaar, zn. Van Johannes Velt en van Gosuina (Gosewien) Konings, trouwde, oud 30 jaar, te Dieden, Demen en Langel op 22-02-1841 met Maria Theodora van den Anker, oud 27 jaar, meid en planter, geb. Dieden (N.B.) 04-12-1813, om 20.00 uur, overl.   Rotterdam 14-10-1896, oud 83 jaar, dochter van Lucas van den Anker en van    Johanna Peereboom.

            Uit dit huwelijk:

1.     Gosewina Velt, geb. Dieden 18-07-1841, overl. Batenburg 08-11-1919

2.     Ludevikus Velt, geb. Horssen 18-10-1843, overl. Rotterdam 31-08-1934

3.     Johanna Velt, geb. Horssen 07-03-1846, overl. Rotterdam 16-05-1926

4.     Elisabeth Velt, geb. Horssen 16-01-1849, overl. Rotterdam 27-02-1917

5.     Johanna Velt, geb. Horssen 07-03-1847, overl. Rotterdam 16-05-1926

6.     Gijsbertus Velt, geb. Horssen 08-07-1851, volgt 5e generatie

7.     Theodora Velt, geb. Horssen 29-05-1854, overl. Horssen 1010-1854

8.     Theodorus Velt, geb. Horssen 10-11-1855, overl. Rotterdam 14-07-1943

9.     Theodora Velt, geb. Horssen 26-08-1860, overl. Horssen 29-04-1861,

        oud 8 maanden.

             5e generatie.                                                                                                                      

Gijsbertus Velt, geb. Horssen 08-07-1851, om 3 uur 30, overl. Afferden, gem.   Druten 09-01-1943, om 00 uur 30, zn. van Otto Velt en van Maria Theodora   van den Anker, trouwde, oud 27 jaar, te Druten op 30-04-1879 met Johanna  Husmans, oud 30 jaar, geb. Afferden 25-06-1848, om 4.00 uur, overleden Druten 03-03-1935, om 13.30 uur, oud 86 jaar, dochter van Hendrik Husmans,  geb. Kleef (Dld) en van Helena van den Heuvel.

            Uit dit huwelijjk.                                                                                                                                                             

            1.   Otto Velt, geb. Afferden 26-01-1880, overl. Druten 23-04-1970

            2.   Leonard Velt, geb. Afferden 26-01-1880, overl. Nijmegen 14-04-1958         

            3.   Maria Velt, geb. Afferden 24-05-1881, overl. Puiflijk 19-01-1970              

            4.  Theodorus Velt, geb. Afferden 11-02-1883, overl. Afferden (G)

                  06-03-1884, oud 1 jaar

            4.  Hendrikus Velt, geb. Afferden 11-02-1883, overl. Afferden 06-03-1884,

                 oud 1 jaar.

            5.  Johannes Velt, geb. Afferden 29-02-1884, overl. Afferden 09-08-1964

            6.  Hendrika Velt, geb. Afferden 01-10-1885, Groesbeek 29-09-1983

            7.  Levenloos kind, geb. Afferden 11-01-1889

            8.  Johannes Velt, geb. Afferden 23-03-1890, overl. Afferden 28-03-1891

            9.  Johannes Velt, geb. Afferden 04-02-1892, volgt 6e generatie.

           

            Historische-geografische schets.

            Afferden een dorp in de gemeente Druten, Gelderland.        

            Het dorpsgezicht van Afferden bestaat feitelijk uit twee delen. Het zijn de oude kern op het Hoog en de jongere bebouwing aan de Koningstraat. Het Hoog is de oude dorpsdonk waar de kerk de beeldbepalende plaats innam. De bebouwing langs de Koningstraat is gelegen op een na het jaar 1000 opgeslibde oeverwal. Hier treft meen een lintbebouwing aan en de voor de jongere occupatie van de oeverwallen zo karakteristieke stroken verkavelingmet bebouwing op de kavels. De oude kern vertoonde oorspronkelijk het beeld van langs de randen van de donk gegroepeerde boerderijen met in het midden het kerkhof en een klein plein. De Kerkweg vormt de verbinding met de Koningstraat die over de oeverwal in oost- westrichting loopt en de belangrijkste verbinding vormt met andere langs de Waal gelegen doppen. De voornaamste noord-zuidverbindingen zijn vanouds de Oude Weisstaat en de Schriksestraat, die het gehele gebied van de dorpspolder verdelen in drie grote blokken, respectievelijk van wast naar oost: het Weijveld, het pastorieblok en het Leutelblok. Vanuit de genoemde hoofdwegen is het verkavelings- en occupatiepatroon in zijn ontwikkeling duidelijk te volgen.

             

            6e generatie.

            Johannes Velt, geb. Druten 04-02-1892, ged. Rk., veldwachter te Erica, overl. Emmen 19-10-1959, oud 67 jaar, begr. Erica 21-10-1959, zn. van Gijsbertus   Velt en van Johanna Husmans, trouwde, oud 29 jaar, te Wijchen op 06-04- 1921 met Petronella Hendrika Honing, oud 30 jaar, geb. Wijchen 31-05- 1890, ged. Rk., overl. Groningen 07-03-1954, oud 64 jaar, begraven Erica 11-03-1954, dr. van Johannes Honing en van Johanna van Dam.

            Uit dit huwelijk:

1.    Gijsbertha Johanna Velt, geb. Coevorden 11-03-1922, overl. Gennep

      11-12-2006

2.    Johannes Leonardus Velt, geb. Coevorden 26-04-1923, overl. Wierden

      26-04-2007

3.  Hendrika Maria Velt, geb. Coevorden 25-08-1924

4.  Petrus Jacobus Velt, geb. Emmen 09-03-1926, overl. Merrit (B.C) Canada

     28-02-2004

5.  Henricus Johannes Gerardus Velt, geb. Emmen 16-10-1927, overl.  

     Emmen 03-10-2000

6.  Christina Maria Velt, geb. Emmen 16-10-1927

7.  Paula Anna Jacoba Velt, geb. Emmen 02-07-1929, overl. Barger- 

     Oosterveld 11-04-2000

8.  Nicolaas Hubertus Velt, geb. Emmen 21-02-1931

9.  Johanna Maria Wilhelmina Velt, geb. Emmen 31-08-1932, overl. Emmen

      27-01-2012

 Velt 3

            Brigadier Velt werd onderscheiden met de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau in zilver. Na bij de politietroepen te hebben gediend in Beek-Ubbergen, kreeg de heer Velt op 21 februari 1921 een aanstelling bij de gemeentepolitie in Coevorden. Op 31 januari 1925 werd hij aangesteld bij de gemeentepolitie in Emmen met als standplaats Erica. Op 19 oktober 1933 ontving de heer Velt een eervolle onderscheiding van het ministerie voor zijn grote verdiensten bij de veenbrand in Emmer-Erfscheidenveen op11 oktober 1933. De heer Velt heeft zich gedurende de 28 jaren, dat hij in Erica politieman was, vele vrienden verworven en het heeft hem dezer dagen dan ook niet aan belangstelling ontbroken. Gedurende de bezettingsjaren hebben talrijke onderduikers bij de familie Velt onderdak gevonden.