Genealogie van familie Smid Hendrik

Geplaatst op 02-02-15

Stamreeks

van

Hendrik Smid

(1897-1959)

Smid te Erica

           

 

            1e generatie:

            Eilerd Everts was getrouwd met Metje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

 1. 1.    Hindrik Eijlers, geb. ca. 1710, volgt 2e generatie

 

      2e generatie:

      Hindrik Eijlers,geb.ca. 1710, trouwde Beerta 1743 met Hemke Cornelius,ged. Eexta 23-10-1712.

Uit dit huwelijk, o.a.

 1. 1.    Cornelius Hindriks Smit, ged. Beerta 13-09-1744, volgt 3e generatie

     

Beerta is in de middeleeuwen een veenontginningsnederzetting geweest, mogelijk vanuit Ulsda. De plaats Beerta wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen genoemd in het verdrag met het jaartal 1391. In het verdrag wordt de grens beschreven tussen de landschappen Riederland en Oldambt, waarbij de Smid 1Tjamme de grens vormde. Dit water vormde ook de grens tussen de bisdommen Münster en Osnabrück, zodat aan de hand van deze beschrijving geconstateerd mag worden dat Beerta in zowel Riederland als Osnabrück lag.  De naam zou een vorm van “buurt”, waar buren / boeren woonden. De naam van Beerta wordt in wetenschappelijke geschriften nogal eens verward met Utbeerte (een voormalig eiland in de Dollard), Uiterburen (onder Zuidbroek) en Berethe (in Oost-friesland). Zo zou er in de middeleeuwen in Beerta een klooster hebben gestaan. Deze mythe berust echter op een hardnekkig misverstand. Zo is er het klooster “Berethe” of Barthe, dat bij Hesel in Oost-Friesland heeft gelegen. De ontdekking van de fundamenten in Ulsda en Beerta in de negentiende eeuw leidde tot veel speculaties wilde speculaties van twee kloosters in beide dorpen. In 1855 werd de mythe alweer ongedaan gemaakt, maar desondanks komt men deze tot op heden steeds weer tegen. De enige verbintenis met een klooster is de boerderij Kloostergare, een voorwerk van het klooster van Heiligerlee. Deze uit 1797 stammende boerderij is inmiddels afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem.

In het dorp Beerta heeft tot aan het eind van de vijftiende eeuw mogelijk niet meer dan een kapel gestaan. In oude schriftelijke bronnen is hier sprake van, echter zonder nauwkeurige datering en plaats. In de vijftiende eeuw is de oostelijke arm van de Dollard ontstaan en moesten verschillende nederzettingen naar hoger gelegen plaatsen verplaatst worden. Rond 1500 ontstond de huidige kerk van Beerta, toen de kerk van Ulsda naar Beerta werd overgebracht. Hierna werd nog lange tijd het zegel van Ulsda in Beerta gebruikt. De pastor noemde zich dan ook pastor van Ulsda en vicaris van Beerta. De toentertijd  gebouwde kerk staat er nog steeds. De patroonheilige van de kerk van Ulsda, de heilige Laurentius, is vervolgens in het kerspelzegel van Beerta opgenomen en daarna in het gemeente wapen van Beerta.      

 

3e generatie:           

      Cornelius Hindriks Smit, ged. Beerta 13-09-1744, overl. 1798, oud 54 jaar, begr. Nieuw Scheemda 23-11-1798, trouwde (1) te Nieuw Scheemda op 09-04-1772 met Albertje Jans, weduwe van Derk Jans, geb. Bijham, overl.1786, begr. Nieuw Scheemda 31-08-1786. Trouwde (2) na 1783 met Jantje Cornelius Jonker, ged. 1744 Wildervank, overl. Nieuw Scheemda 28-02- 1860, oud 62 jaar, dr. van Cornelis Jacobs en van Anna Catrina Daniëls.

Uit 1e huwelijk:

 1.   Hemke Cornelius Smit, ged. Nieuw Scheemda 24-04-1773
2.   Jan Cornelius Smit, ged. Nieuw Scheemda 07-05-1775
3.   Hindrik Cornelius Smit,ged. Nieuw Scheemda 22-12-1776, overl. Nieuw Scheemda 17-10-1777, oud 1 jaar
4.   Hindrik Cornelius Smit, ged. Nieuw Scheemda 02-04-1778, overl. Nieuw Scheemda 22-03-1780, oud 2 jaar
5.   Hindrik Cornelius Smit, ged. Nieuw Scheemda 23-03-1780
6.   Riender Cornelius Smit, ged. Nieuw Scheemda 12-09-1783

Uit 2e huwelijk:

7.   Jacob Kornelius Smid, ged. Nieuw Scheemda 15-08-1797, volgt 4e generatie.                                             Nieuw Scheemda is een dorp in de gemeente Oldambt. Het ligt ten noorden van Scheemda en Scheemderzwaag, in het noorden van de gemeente en in het hart van het klei- Oldambt. Het huidige Nieuw Scheemda is ontstaan als dijkdorp na de inpoldering van een deel Dollard aan het einde van de zestiende eeuw. Oorspronkelijk werd de nieuwe nederzetting aangeduid als Scheemderhamrik, ofwel de “de gemeenschappelijke boerengronden in het buitengebied van Scheemda”.  De hervormde kerk van Nieuw Scheemda uit 1661 heeft een kerkorgel uit 1698. Het geldt als het kleinste Arp Schnitger orgel ter wereld en is in 1802 door Heinrich Hermann Freytag verbouwd.

4e generatie

Jacob Kornelius Smid, ged. Nieuw Scheemda 15-08-1797, smid, overl. Nieuw Scheemda 28-02-1860, oud 68 jaar, trouwde te Winschoten, oud 43 jaar, op 17-10-1820 met Aaltje Geerts Tromkes, oud 19 jaar, geb. Bellingwolde 23-01-1801, overl. Nieuw Scheemda 05-03-1869, oud 68 jaar, dr. van Geert Roelofs Tromkes en van Eltje Heyes Kuiper.

Uit dit huwelijk:

 1. Etje Smid, geb. Bellingwolde 27-09-1820
 2. Jantje Smid, geb. Bellingwolde 1823
 3. Geert Smid, geb. Nieuw Scheemda ca. 1829, volgt 5e generatie
 4. Kornelius Smid, geb. Nieuw Scheemda 21-09-1836
 5. Harmina Smid, geb. Nieuw Scheemda 19-01-1839

 

5e generatie:

           Geert Smid, geb. Nieuw Scheemda op zaterdag ca. 1829, ijzersmid, overl. Vlagtwedde 21-11-1907, oud 78 jaar, trouwde, oud 30 jaar, te Mitwolda op vrijdag 02-12-1859 met Antje Engelage, oud 20 jaar, geb. Midwolda 30-03- 1839, overl. Boertange (Vlagtwedde) 07-10-1930, oud 91 jaar, dr. van Christiaan Fridriks Engelage en van Willemtje Pieters Fokkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Kacob Smid, geb. Nieuw Scheemda, zaterdag 17-03-1860, volgt 6e generatie
 2. Willemtje Smid, geb, Nieuw Scheemda 25-01-1863
 3. Frederika Smid, geb. Nieuw Scheemda 29-04-1865
 4. Aalderikus Smid, geb. Nieuw Scheemda 05-09-1867
 5. Antje Smid, geb. Nieuw Scheemda 17-04-1871
 6. Geert Smid, geb. Nieuw Scheemda 03-02-1874, overl. Nieuw Scheemda 29-03-1874, oud 1 maand
 7. Geert Smid, geb. Nieuw Scheemda 17-06-1877, overl. Nieuw Scheemda 19-07-1878, oud 1 jaar
 8. Geert Smid, geb. Nieuw Scheemda 04-09-1882

 

      Sellingen is een esdorp en het heeft dan een voor deze   dorpen kenmerkende brink. Het dorp ontstond in de middeleeuwen. Voor de reformatie had het Smid 2een eigen kerspel dat de marken Sellingen, Laude en Ter Haar omvatte. De Nederlands hervormde kerk van Sellingen is waarschijnlijk in de 14e eeuw gebouwd. Het kerkgebouw of zijn voorganger komt al voor op de lijst van kerken van de abdij van Corvey, die in de dertiende eeuw is opgetekend. Hier vinden we de naam Sallinge,daarna in een document uit 1316 de naam Zellynge; de oudste vermeldingen van het dorp.

 

 

6e generatie:

            Jacob Smid, geb. Nieuw Scheemda zaterdag 17-03-1860 ijzersmid, overl. Sellingen (Vlagwedde) 01-02-1936, oud 76 jaar, begr. Sellingen,trouwde (1), oud 24 jaar, te Vlagtwedde op 14-03-1885 met Anna Margaretha Garrelts, oud 22 jaar, geb. Vlagtwedde ca. 1867, overl. Vlagtwedde 31-03-1890, dr. van Gerardus Garrelts en van Ellegien Verwer. Trouwde (2), oud 33 Jaar, te Vlagtwedde op zaterdag 29-04-1893 met Anna   Aisina Lups, naaister, oud 29 jaar, geb. Beerta 1849, overl. Vlagtwedde 09-06-1941, dr. van Hindrik Lups en van Hemke Eekhof.

Uit 1e huwelijk:

 1. Ellegien Smid, geb. Vlagtwedde 22-04-1885
 2. Antje Smid, geb. Vlagtwedde 11-06-1887
 3. Gerardus Smid, geb. Vlagtwedde 20-11-1888, overl. Sellingen 11-06-1889, oud 6 maand.
 4. N.N., geb. Sellingen 29-03-1890                                                                                                                                                                                                                          Uit 2e huwelijk
 5. Haijo Smid, geb. Vlagtwedde ca. 1894
 6. Hemkea Smid, geb. Vlagtwedde 1894, overl. Vlagtwedde 13-09-1895
 7. Geert Smid, geb. Sellingen 04-07-1895
 8. Hendrik Smid, geb. Sellingen 15-04-1897, volgt 7e generatie
 9. Hemkea Smid, geb. Sellingen 13-01-1899
 10.  Anita Smid, geb. Sellingen 30-01-1901, overl. Sellingen 17-06-1901,oud 5 maand
 11.  Aalderikus Smid, geb. Sellingen 16-11-1902
 12.  Eggo Smid, geb. Sellingen 16-07-1904, overl. Sellingen 22-01-1905, oud 6 maand
 13.  Eggo Smid, geb. Sellingen 07-06-1906
 14. Haijo Smid, geb. Sellingen 23-05-1908

 

7e generatie:Smid 3

            Hendrik Smid, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 15-04-1897, beroep smid, overl. Emmen 16-02-1959, oud 62 jaar, begr. Erica, trouwde, oud 27 jaar, te Vlagtwedde op 14-03-1925 met Antje Wieringa, oud 31 jaar, geb. Roden woensdag 28-11-894, overl. Emmen 25-09-1970, begr. Erica, dr. van Klaas Wieringa, rijksveldwachter, en van Maria Anna Debodt.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos kind, geb. Emmen 26-03-1927, begr. Erica 29-03-1927
 2. Maria Anna Aisina Smid, geb. Emmen 1928

 

Bron:WieWasWie,Gem.Archief Emmen.Wikipedia
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door:Gerard H.J.Kolker
02-02-2015