Genealogie van familie Stoffers Cornelia

Geplaatst op 16-01-15

Stamreeks

Van

Cornelia Stoffers

(geb. Zwartsluis 16-08-1844)

 1.     Cornelia Stoffers, geb. Zwartsluis 16-08-1844, arbeidster, overl. Sleen 18-12-1936, om 6 uur des middags, oud 85 jaar, ber. Veenoord, tr. Smilde 04-05-1872, met:
2.     Freek Emming, geb. Smilde 23-11-1848, om 11 uur des morgens, arbeider, overl. Sleen 26-09-1931, oud 82 jaar. begr. Veenoord.

3.     Klaas Stoffers, geb. Hoogeveen op 27e van de zomermaand 1810, arbeider, overl. Nw. Amsterdam19-12-1883, om half twaalf ten huize van  schoonzoon Harm Veenhof, oud 72 jaar, begr. Nw.Amsterdam, tr. Zwartsluis 10-04-1837 met:
4.     Geertje Kornelis de Vries, geb. Achtkarspelen 25-05-1814, overl. Sleen 02-01-1897, begr. Veenoord.

5.     Lucas Stoffers, gedoopt Hoogeveen 13-07-1774, schipper, tr. Hoogeveen[1] 28-11-1807 met:
6.     Albertje Klaas Keen (Kien), geb. ca. 1778, overl. Zwartsluis 31-07-1832, om 6 uur des middags, oud 54 jaar. Zoals blijkt uit een extract uit de overlijdensregister van de gemeente    Zwartsluis is Albertje in het ziekenhuis overleden  ( t.g.v. een ongeluk?), aangevers Johannes van Etten, Burgemeester van Zwartsluis, waarnemend de functie Officier van den Burgelijke Staat en Jan van Riel, gerechtsdienaar

7.     Stoffer Lucas, geb. Hoogeveen ca. 1750, overl. Hoogeveen 09-05-1811, tr. Hoogeveen[2] 03-10-1773, met:
8.     Beeltje Stoter, gedoopt Hoogeveen[3] 01-01-1752, begr. Hoogeveen 02-01-1805.

9.     Lucas Thomas, gedoopt Hoogeveen 02-04-1716, tr. met:
10.  Lammechien Stoffers, geb. Hoogeveen[4] 21-05-1716, begr. Hoogeveen 01-08-1800. Lammechien huwde (2) blijken momberprotocol van 28 juni 1749 met Derk claas Lichtendonk(er), gedoopt 01-01-1724, begr. februari 1811, zoon van Klaas Harmers Lichtendonk en van                                                                           Wijggertien Arends de Boer.

11.  Christoffer Hendrik Lunenborger, geb. Hoogeveen ca. 1663. overl. Hoogeveen 04-01-1764,  tr. Hoogeveen 04-01-1701,  met:
12.  Aaltien Hermens Schoonewille, geb. Hoogeveen[5] ca. 1675, overl. Hoogeveen 09-01-1761.

13.  Hendrik Hendriks Lunenborger[6]. Aan het eind van de zeventiende eeuw woont er een Hendrik Hendriks Lunenborger in Hoogeveen, in de kerkboeken is niets over hem te vinden, maar wel in het haardstedenregister van het Pesserveld en van het Noordse Rot. Later zijn er veel kinderen in de kerkelijke trouw- en doopregisters te vinden. Deze kinderen laten bijna altijd een Aaltje dopen, we veronderstellen dat dit de naam van Hendriks vrouw is geweest. Omdat Hendrik 3 zoons laat dopen: Hendrik, Stoffer (Christoffer) en Christiaan en omdat zijn vader Hendrik heet en Stoffer zijn broer is, veronderstellen we dat Christiaan de naam van zijn schoonvader is geweest. Zo komen we hypothetisch op de naam van zijn vrouw: Aaltje Christiaans. Volgens de registers op de pastoorsgelden van 1704 en haardstedenregister van 1691 was Hendrik Lunenborger arbeider in het Pesserveld, terwijl hij van 1707 t/m 1712 vermeld wordt in de haarstedenregisters van het Noordse Rot. Op het zelfde adres wordt in 1713 zijn  zoon Christiaan vermeld. Hendrik is dus hoogstwaarschijnlijk in 1712 overleden. Huwde met:
14.  Aaltje Christiaans.

 15.  Hendrik Hendriks[7], huwde met:
16.  Elsje Stoffers.

 

 


[1] DTB Hoogeveen blz. 10
[2] DTB Hoogeveen blz. 57
[3] Zie genealogie Stoter blz. 9
[4] Zie genealogie Schonewille blz. 4
[5] Zie genealogie Schonewille blz. 3
[6] Zie genealogie Hendrik Hendriks Lunenborger blz. 1
[7] Zie genealogie Hendrik Hendriks Lunenborger blz. 1
 
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door :Gerard H.J.Kolker
25-03-2009