Genealogie van familie Runsink Arnold Hendrik (1901 – 1975)

Geplaatst op 26-05-2022

Stamreeks

van

Arnold Hendrik Runsink

(1901-1975)

Schoolmeester te Erica

            1e generatie.

Cornelis Runsink, ged. Groningen (A kerk) 1729, tr. ca. 1749 met Aaltjen Jans, ged. ca. 1729

Uit dit huwelijk:

 1. Roelf Runsink, ged. Groningen (A-kerk) 08-04-1765, volgt 2e generatie

 

2e generatie.

Roelf Runsink, schoolmeester, ged, Groningen (A-kerk) 08-04-1765, overl. Obergum, Winsum 02-06-1817, des morgens één uur, tr. Obergum 18-04-1795, kerk 14-05-1795 met Lijna Talens, landbouwer, geb. Obergum 29-03-1835, des namiddags twee uur, overl. Obergum 28-04-1907, oud 72 jaar, dr. van Bron Talens, koopman en Tietje Pieters Steur.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltjen Runsink, ged. Obergum ca. 1798, overl. Obergum 15-08-1834, tr. Jan van Bruggen
 2. Hillebrant Roelfs Runsink, ged. Obergum 23-11-1800, overl. Bedum 29-08-1900, tr. Freerkje Pieters Steur
 3. Jantje Runsink, ged. Obergum 27-11-1803, overl. Obergum 04-05-1864, tr. Jan Geerts Bos
 4. Diewertje Runsink, ged. Obergum 13-07-1806, overleden
 5. Kornelis Runsink, ged. Obergum 03-04-1808, overleden
 6. Kornelis Runsink, ged. Obergum 01-04-1810, volgt 3e generatie
 7. Levenloos kind, geb. Obergum 26-12-1812
 8. Bron Runsink, geb. Obergum 21-02-1815, overl. Middelstum 23-01-1895, tr. Jantje Dijkema

 

3e generatie.

Kornelis Runsink, verver, ged, Obergum 01-04-1810, overl. Obergum 14-01-1862, des namiddags half drie, oud 51 jaar, tr. (1), oud 27 jaar, te Baflo op 28-10-1837 met Aaltje Arnoldus Borggreve, wollenaaister, oud 27 jaar, geb. Baflo 28-03-1811, overl. Obergum 27-10-1849, oud 38 jaar, dr. van Arnoldus Borggreve, schoolonderwijzer en Auke Roelfs. Tr. (2), oud 41 jaar, te Winsum op 16-10-1851 met Geessien Lammerts Bulthuis,  geb. Winsum 11-02-1828, overleden, dr. van Lammert Berends Bulthuis, dagloner en Jantje Sijmons Noor.

 

Uit 1e huwelijk:

 1. Liena Runsink, geb. Oldehove 08-01-1839, overl. Winsum 30-12-1841, des avonds twee uur, oud twee jaar
 2. Roelof Runsink, geb. Oldehove, geb. 14-07-1840, overleden, tr. Trientje Cleveringa
 3. Arnoldus Runsink, geb. Obergum 10-03-1843, volgt 4e generatie
 4. Lina Runsink, geb. Winsum 07-02-1846, overl. Winsum 03-04-1850, oud 4 jaar

Uit 2e huwelijk:

 1. Lammert Berend Runsink, geb. Winsum 20-06-1851, overl. Winsum, oud 20 maanden, des voormiddags tien uur
 2. Jantje Runsink, geb. Winsum 24-07-1852, overl. Groningen 11-01-1912, des avonds acht uur, oud 59 jaar
 3. Lambertus Runsink, geb. Winsum 19-08-1861, overleden.

 

4e generatie.

Arnoldus Runsink, verver, geb. Obergun 10-03-1843, overl. Rasquert, Baflo 22-01-1905, oud 61 jaar, tr. oud 27 jaar te Oldehove op 25-05-1870 met Trientje Cleveringa, oud 28 jaar, geb. Ezinge 16-01-1840, overl. Baflo 25-02-1927, oud 85 jaar, dr. van Pieter Klasens Cleveringa en Wiepke Jacobs Wolters.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Runsing, geb. Baflo 20-05-1872, overl. Baflo 27-08-1968, oud 96 jaar, tr. (1) Margaretha Kruidering, tr. (2) Hendrikje de Winter
 2. Wiepke Runsink, geb. Baflo 08-09-1873, overleden, tr. Hendrik Kremer
 3. Pieter Runsink, geb. Baflo 06-09-1875, overl. Groningen13-08-1936, tr. Janneke Jansen
 4. Cornelis Johannes Runsink, geb. Baflo 20-07-1877, volgt 5e generatie
 5. Albertus Johannes Runsink, geb. Baflo 13-12-1880, overl. Baflo 12-03-1884, des morgens twee uur, oud 3 jaar
 6. Jakob Runsink, geb. Baflo 25-09-1883, overl. Baflo 02-12-1883, des avonds tien uur, oud 10 weken
 7. Albertus Johannes Runsink, geb. Baflo 05-12-1885, overl. Baflo 12-03-1884, des morgens twee uur, oud 3 jaar

 

5e generatie.

Cornelis Johannes Runsink, onderijzer, geb. Baflo 20-07-1877, ged. 21-07-1877, overl. Den Handel, Baflo 05-05-1946, oud 68 jaar, begr. Den Andel 10-05-1946, tr. oud 23 jaar te Baflo op 30-03-1901 met Cornelia Ridderbos, onderwijzeres, geb. Baflo 20-01-1881, overl. Groningen 20-03-1963, oud 82 jaar, begr. Den Andel 24-03-1963, dr. van Hindrik Ridderbos en Eltje Luidens.

 

Op woensdag 20 november 1983 des avonds om 7.30 uur in café Goter te Den Andel zal publiek worden verkocht t. v. v. de erven C. Runsink-Ridderbos

                                                EEN DUBB. BEHUIZING

met grote schuur en veestalling, Streekweg 113 te Den Andel, met 2.80.60. H.A. land, gelegen aldaar ( deels vrij en eigen, deels beklemd v.h. f 30,-) zeer geschikt voor tuinbouw, verpacht aan D. ten Bos en P. J. Tromp.

Aanv. 16 december 1963 in genot van pacht. Bet. 16 december 1963.

                                                         J.D.ELEMA,

                                                 Notaris te Warffum

(Uit het Nieuwsblad v. h. Noorden 16-11-1963)

 

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Hendrik Runsink, geb. Baflo18-09-1901, volgt 6e
 2. Hendrik Arnold, geb. Den Andel 27-09-1904, overl. Emmen 11-08-1983, tr. Anje Pier
 3. Herman Rudolf, geb. Den Andel 16-10-1906, overl. Groningen 03-01-1951
 4. Rudolf Herman Runsink, geb. Den Andel 16-10-1906, overl. Den Andel 11-06-1945
 5. Eduard Albertus Runsink, geb. Den Andel 13-05-1910, overl. Den Andel 13-10-1949, tr. Catharina Aaffiena Prins
 6. Eltje Trijntje Runsink, geb. Den Andel 05-11-1913

 

6e generatie.

Arnold Hendrik Runsink, onderwijzer, geb. Baflo 18-09-1901, om 14 uur, overl. Erica, Emmen 25-01-1975, oud 73 jaar, begr. Erica algemeen, tr., oud 24, te Roden op 26-06-1926 met Geertruida de Vries, oud 23 jaar, geb. Eenrum, Pieterburen 14-10-1905, overl. Emmen 17-08-1961, om half twee, oud 58 jaar, begr. Erica algemeen, dr. van Sirk de Vries en Jantje Huizinga.

Uit dit huwelijk:

Kinderen niet openbaar.

 

Zilveren jubileum.

Erica – Onder grote belangstelling herdacht de heer A. H. Runsink het feit, dat hij 25 jaar als onderwijzer aan de O. L. School Erica III, hoofd de heer A. C. Heesewijk, verbonden is geweest. Nadat de schooljeugd overdag feest had gevierd, werd de jubilaris des avonds in een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in café Panman gehuldigd. Verschillende sprekers boden hun gelukwensen en geschenken aan.

Aan het feestelijk gedeelte van de avond werd medewerking verleend door de mandolineclub “De Wielewaal” en de toneelvereniging “O.K.K.”, die met veel succes het komische stuk “Zuster Poppeye” opvoerde.

(Uit: Provinciale Drentsche en Asser courant van 14-02-1956)

 

 

Bron:Allegroningers.nl, wiewaswie                                                                                      “Historische Kring Erica”

Samengesteld door: Gerard H.J. Kolker

zaterdag 21 mei 2022